Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak Upravnog odbora CEENQA-e
Mreža agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Evrope (CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education), održala je 09.11.2022. godine, posljednju ovogodišnju sjednicu Upravnog odbora ove mreže.
 
Uz kraći osvrt na provedene aktivnosti u ovoj godini, s posebnim akcentom na septembarsku Generealnu skupštinu održanu u Istanbulu, fokus diskusije se odnosio na planirane aktivnosti u narednoj godini. U tom smislu, pored potrvđivanja ranije predložene teme za narednu Generalnu skupštinu i Radionicu CEENQA, koja se odnosi na digitalne akreditacije, dogovoreno je da na ovim događajima svoje mjesto nađe i tema koja se odnosi na kvalitet osoblja agencija za osiguranje kvaliteta budući da se mnoge agencije u EHEA susreću sa ovim izazovom. Generalna skupština i Radionica CEENQA-e za 2023.godinu biće održanau u maju u Kazahstanu, a domaćin će biti Neovisna agencija za akreditacju i rangiranje Kazahstana (Independent Agency for Accreditation and Rating IAAAR). U 2023. godini nakon dvogodišnjih online sastanaka, zbog pandemije Covid-19, planirane su i  dvije uživo sjednice Upravnog odbora CEENQA- e i to na proljeće u Rumuniji i  na jesen u Bosni i Hercegovini. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izrazila je spremnost da bude domaćin Generalne skupštine u 2024. godini.
 
Zbog rasta broja članica CEENQA-e i  većeg obima poslova Upravnog odbora prihvaćena je i  inicijativa da se razmotri mogućnost izmjene Statuta CEENQA-e koja bi se odnosila na povećanje broja članova Upravnog odbora CEENQA,  o čemu će se u konačnici odlučivati na nekoj od narednih Generalnih skupština CEENQA. Aktualni Statut CEENQA je stupio na snagu tokom sastanka Generalne skupštine u Splitu (Hrvatska) 28. maja 2011. godine, a dopunjen je od strane Generalne skupštine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 12. maja 2012. i u Bukureštu (Rumunija) 1. juna 2013. godine.