Aktuelnosti
Aktuelnosti
Konferencija na Univerzitetu u Sarajevu
Sarajevo, 01. decembar 2022.godine Konferencija na temu „Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja“ u organizaciji Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine održana je na Univerzitetu u Sarajevu. Cilj konferencije bio je sumiranje trenutnog stanja na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i perspektive razvoja u narednom periodu. 
 
U radu Konferencije učestvovao je i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, prof. dr Enes Hašić, koji je, između ostalog, govorio o zakonskoj regulativi viskog obrazovanja,  osnovnim izazovima javnih univerziteta, ali i o rješenjima kada je u pitanju sfera nauke i naučnoistraživačkog rada. On je istakao  da svi moramo shvatiti da je procent izdvajanja za nauku u BiH 0,2%, što je ispod svih standarda i kriterija. Takođe, dodao je da je potrebno razvijati takav model obrazovanja koji će privući studente iz drugih zemalja, a da sve to zahtijeva i materijalna i druga ulaganja, nastavu na engleskom jeziku i druge prostore i puteve u obrazovanju kako bi postali privlačni za razmjenu studenata.
 
U okviru Konferencije razmatrano je sedam tema:
 
  • Naučnoistraživački rad na javnim univerzitetima – zakonska regulativa, organizacija i finansiranje kao faktori razvoja
  • Zakonska regulativa visokog obrazovanja
  • Finansiranje i autonomija javnih Univerziteta
  • Upisna politika i studiranje
  • Perspektive razvoja javnih univerziteta u BiH – optimizacija resursa
  • Osiguranje kvaliteta i akreditacije
  • Međunarodna saradnja i međuuniverzitetska saradnja – mogućnosti i perspektive