Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak u Zagrebu
Zagreb, 18.01.2022.godine -  Delegacija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) sa direktorom, prof. dr Enesom Hašićem na čelu, posjetila je Agenciju za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske (AZVO) i tom prilikom razgovarali su sa vršiocem dužnosti direktora AZVO-a Sandrom Bezjak sa saradnicama. Tema sastanka odnosila se na pitanje mišljenja  koje izdaje AZVO u  pogledu priznavanja u Hrvatskoj visokoškolskih kvalifikacija stečenih u Bosni i Hercegovini.
 
Direktor Agencije, prof. dr Enes Hašić, rekao je da, uz puno poštovanje i razumijevanje prava Hrvatske da uredi pitanje vrednovanja visokoškolskh kvalifikacija na njima najedekvatniji način, potrebno je istaći da ova Agencija, iako trenutno nije punopravna članica ENQA-e,  jeste njena pridružena članica, koje sve aktivnosti provodi  i provodila je u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). On je dodao da  se ova Agencija ne može složiti sa kvalifikacijama o netransparentnosti postupaka akreditacije s obzirom da je i ENQA panel, prilikom posljednje eksterne evaluacije Agencije, upravo ovaj aspekt rada Agencije pozitivno ocijenio.
 
V.d. direktora AZVO-a Sandra Bezjak navela je da se s ovim pitanjem suočavaju još od 2005. godine i smatra da su  aktuelna mišljenja naglasila problem, ali da će i  pomoći da se pitanja iz ove oblasti unprijede. Ova mišljenja u slučajevima visokoškolskih kvalifikacija iz BiH, nemaju negativnu konotaciju, jer AZVO, kako je istakla Bezjak, priznaje sve visokoškolske kvalifikacije iz BiH koje izdaju akreditovane ustanove, već imaju svrhu da, nakon zahtjeva stranke, informišu tržište rada u Hrvatskoj o svim elementima pojedinačne kvalifikacije, na način kako je to sada propisano novim zakonodavnim okvirom u ovoj oblasti.
 
Tokom sastanka je naglašeno i da  mišljenje AZVO-a nije presudno prilikom zapošljavanja budući da o odabiru, odnosno zaposlenju kandidata na određeno mjesto odlučuje poslodavac u skladu sa unaprijed definisanim uslovima konkursa.
 
Dio sastanka odnosio se i na bilateralna pitanja dvije Agencije pri čemu je istaknuta dosadašnja dobra saradnja te spremnost AZVO-a da u budućem postupku aplikacije Agencije BiH za punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) bude puna podrška kada je riječ o transferu iskustva i znanja u ovoj oblasti.
 
U delagaciji Agencije bili su i  zamjenici direktora Irena Šiško i Stevo Šrbić, a domaćini u ime AZVO-a, pored direktorice Bezjak bili su Mirjana Gopić, pomoćnica direktora za pravne poslove i Emita Blagdan, pomoćnica direktora za međunarodnu saradnju.