Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana radionica za visokoškolske ustanove
Banjaluka, 04.11.2013. godine - U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održana je radionica pod nazivom „Benchmarking kao alat za poboljšanje performansi visokoškolskih institucija“. Ovo je druga od ukupno četiri radionice koje u ovoj godini organizuje Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
 
Obraćajući se učesnicima radionice direktor Agencije dr Husein Nanić je istakao  da  Agencija i na ovaj način želi da uspostavi  okvir za saradnju i djelovanje u vezi sa konkretnim, aktuelnim pitanjima u visokom obrazovanju. „Naš cilj je da realizacijom  ovih radionica potaknemo učesnike na aktivan pristup elaboriranoj temi, postavljanju vlastitih ciljeva i primjeni preporuka za rješenje izazova koje nameće tema“, zaključio je Nanić.
 
Tokom jednodnevne radionice prof. dr Snježana Rezić sa Sveučilišta u Mostaru govorila je o značaju benchmarking-а u visokom obrazovanju, odnosno, mogućnostima njegove primjene u  poboljšanju obrazovnih, naučnih i poslovnih procesa na visokoškolskim ustanovama. Iako su ključne koristi benchmarkinga kao „procesa unapređenja poslovnih procesa i pokazatelja učinka sa najboljom praksom u istoj i/ili drugoj djelatnosti“  već poznate, konstatovano je da i dalje postoji značajna praznina u upotrebi prakse benchmarkinga u visokoškolskim  institucijama. 
 
“Benchmarking je kontunuiran proces samovrednovanja, a rezultati upoređivanja sa drugim univerzitetima ukazuju na postojeće probleme i nedostatke, te potrebne promjene i unapređenja,” istakla je pofesorica Rezić i zaključila da je benchmarking najkraći put do promjena na bolje.
 
U drugom dijelu radionice, učesnici su upoznati sa praktičnim iskustvima i  informacijama o načinima primjene benchmarking-a u na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.
 
Radionica u Banjaluci okupila je predstavnike javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.