Aktuelnosti
Aktuelnosti
Završen 8. Evropski forum osiguranja kvaliteta u Švedskoj
Osmi evropski forum osiguranja kvaliteta održan je od 21. do 23. novembra u Geteborgu, Švedska. Domaćin ovogodišnjeg foruma pod nazivom “Radimo zajedno na unapređenju kvaliteta” bio je Univerzitet u  Geteborgu. Forum su  organizovali Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta (ENQA), Evropska studentska unija (ESU), Evropska asocijacija univerziteta (EUA) i Evropska asocijacija institucija visokog obrazovanja (EURASHE).
 
Glavni cilj Foruma bio je da omogući jačanje dijaloga o osiguranju kvaliteta, te da kreira jedinstveno evropsko razumijevanje osiguranja kvaliteta putem diskusija i umrežavanja različitih zainteresovanih strana u ovim procesima. Ovogodišnji forum posebno se bavio temom kako pojedinci i organizacije mogu bolje razumjeti ulogu koju  osiguranje kvaliteta ima u svakodnevnom životu, te kako zajedno raditi da bi unaprijedili kvalitet.
 
Na događaju u Geteborgu prisustvovao je i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dr Husein Nanić.