Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana sjednica Upravnog odbora Agencije
Banjaluka, 16.12.2013. godine – U nastavku 24. sjednice Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, između ostalog, razmatrao je informaciju o izdatim preporukama Agencije i procesu akreditacije. Upravni odbor zatražio je od  nadležnih obrazovnih vlasti koje nisu donijele pravilnike o akreditaciji da to što hitnije urade. Neizvršavanje ove obaveze predstavlja zaustavljanje procesa akreditacije u kojem svaki od učesnika treba imati jasno definiranu odgovornost propisanu odgovarajućim aktom nadležne obrazovne vlasti.
 
U usvojenim zaključcima, Upravni odbor ističe da mora biti uključen u postupke imenovanja komisija stručnjaka, davanja preporuke nadležnim obrazovnim vlastima o akreditaciji visokoškolske ustanove na osnovu mišljenja komsije stručnjaka te ocjene usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima i normama.
 
Upravni odbor Agencije nije prihvatio zahtjev Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske za stavljanje van snage Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u podrčju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Članovi Upranvog odbora istakli su da djeluju u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kojim je, između ostalog, propisana nadležnost Agencije za donošenje normi kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja.
 
Po okončanju 24. sjednice održana je nova 25. sjednica na kojoj je u prvom čitanju razmatran i usvojen nacrt Programa rada Agencije za 2014. godinu.