Aktuelnosti
Aktuelnosti
INQAAHE forum 2014. u Talinu
Forum  2014. Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju održan je od 26.-28.maja 2014.godine u Talinu, Estonija. Naziv ovogodišnjeg foruma, čiji domaćin je bila  Agencija za kvalitet u visokom obrazovanju Estonije (EKKA),  bilo je „Partnerstvo u osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju“.
 
Tokom  trodnevnog rada, učesnici su imali priliku diskutirati o pitanjima internacionalizacije i globalizacije u  osiguranju kvaliteta, odnosno šta to konkretno znači. Druga važna tema uključivala je debatu o tome kako procesima osiguranja kvaliteta može koristiti  angažovanje različitih grupa zainteresovanih javnosti sa posebnim akcentom na učešće studenata i poslodavaca.
 
Ovogodišnji foum u Talinu okupio je 150 učesnka iz 64 zemlje. U ime Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na događaju u Talinu učestvovao je direktor dr Husein Nanić.