Aktuelnosti
Aktuelnosti
Podrška Agenciji na putu ka ENQA-i
Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta razmatrao je radni dokument Samoevaluacioni izvještaj Agencije i dao punu podršku Agenciji u finalizaciji ovog dokumenta i daljim aktivnostima u procesu aplikacije za punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta (ENQA). Ovo je, između ostalog, jedan od zaključaka sa  32.sjednice Upravnog odbora održane 14. decembra 2015.godine u Banjaluci. kojom je predsjedavao prof. dr Vlado Majstorović.
 
V.d direktora Agencije dr Husein Nanić istakao je da je riječ o velikom izazovu koji stoji pred Agencijom te da Agencija planira podnijeti zahtjev za punopravno članstvo u ENQA-i u drugoj polovini naredne godine.
 
Članovi Upravnog odbora Agencije razmatrali su i dali saglasnost na dva interna dokumenta Agencije, Instrukciju o imenovanju komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova  i  Instrukciju o načinu davanju preporuke za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.