Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak sa Agencijom za državnu službu
Banjaluka, 19.01.2016 - V. d. direktora Agencije za razvoj visokog obazovanja i osiguranje kvaliteta Husein Nanić razgovarao je sa direktorom Agencije za državnu službu BiH Nevenom Akšamijom, a u radu sastanka učestvovali su i državni službenici obje Agencije.
 
Tema sastanka bila je primjena člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH kojim je propisano da će „ nadležni državni organi te drugi organi i organizacije u svrhu zaposlenja ili javne funkcije priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove.“ Agencija za državnu službu u postupku finaliziranja Uputstva o provođenju postupka zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH iskazala je mišljenje da bi u Uputstvo, kao i u tekstove oglasa koje raspisuje Agencija za državnu službu u okviru svojih nadležnosti trebalo ugraditi napomenu u tekst oglasa da su validne samo diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove, odnosno da su kao takve jedino pogodne javne isprave kako u konkursnim procedurama, tako i u pravnom prometu u Bosni i Hercegovini.
 
Tokom sastanka sagledani su svi aspekti primjene odredbe člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini te je zaključeno da je svakako opredjeljenje dvije Agencije da se započne sa primjenom navedene odredbe, te da ova odredba bude sadržana u Uputstvu.