Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imenovana komisija stručnjaka
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove, Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment (PIM). Komisija je imenovana na osnovu prijedloga nadležne obrazovne vlasti, Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS.
 
Imenovana komisija ima četiri člana od kojih je jedan iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.