Aktuelnosti
Aktuelnosti
Objavljene nove instrukcije
Na web stranici Agencije, u podsekciji Dokumenti Agencije, objavljena je Instrukcija o imenovanju komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova i Instrukcija o načinu davanja preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
 
Cilj donošenja ovih akata je potreba da se detaljnije regulira način imenovanja komisije stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, kao i način davanja preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa koje su nadležnosti Agencije u oblasti akreditacije propisane Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
 
Saglasnost  na navedene instrukcije dao je Upravni odbor Agencije  na 32. sjednici održanoj 14.12.2015. godine.