Aktuelnosti
Aktuelnosti
Upis u Državni registar
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je novu ustanovu u  Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Registar je na tri godine upisan Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini.
 
Navedena visokoškolska ustanova upisana je na osnovu rješenja o uslovnoj akreditaciji koje donosi nadležna obrazovnа vlast, odnosno u konkretnom slučaju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, te preporuke o akreditaciji koju je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedenu visokoškolsku ustanovu provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o uslovnoj akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja  uslovne akreditacije za navedenu ustanovu  je tri godine.