Aktuelnosti
Aktuelnosti
Usvojeni Program rada i Izvještaj o radu
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 44. sjednici, održanoj 17.02.2016. godine, usvojilo je Program rada za 2016. godinu i Izvještaj o radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za period 1.1.-31.12.2015.godine.