Aktuelnosti
Aktuelnosti
HEA na putu u ENQA-u
Banjaluka, 09.03.2016.godine -  U Banjaluci je  u organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održana  Konferencija pod nazivom „Punopravno članstvo u ENQA-i  – značaj za visoko obrazovanje u BiH“.
 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR). Cilj konferencije je predstaviti svim zainteresovanim  stranama konkretne informacije o procesu aplikacije, obavezama i aktivnostima koje je potrebno realizovati, izazovima i šansama.
 
Događaj u Banjaluci okupio je predstavnike ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, visokoškolskih ustanova, studenata, kao i ostale institucije iz oblasti visokog obrazovanja.
 
Učesnicima konferencije obratio se v.d. direktora Agencije dr Husein Nanić koji je istakao da podnošenje formalne aplikacije za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA) i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR) predstavlja nastavak aktivnosti Agencije  na kontinuiranom unapređenju kvaliteta rada u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti.
 
„Članstvo u navedenoj asocijaciji i izlistavanje u evropskom Registru predstavlja strateški cilj naše Agencije, istakao je Nanić . On je dodao je  pored svih  izazova sa kojima se susreće visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u oblasti osiguranja kvaliteta postignut značajan napredak. „Agencija je obezbijedila sve pretpostavke iz svoje nadležnosti za nesmetano odvijanje procesa osiguranja kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini“, zaključio je Nanić.
 
Predsjednik UO Agencije prof. dr Vlado Majstorović  istakao je podršku Upravnog odbora Agenciji u procesu aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-i i EQAR-u.  „Pratimo i podržavamo aktivnosti koje će Agencija provesti u narednom periodu radi uspješne realizacije zadatog cilja“ , istakao je prof. Majstorović i dodao da relevantnost  ovih aktivnosti prevazilazi okvire Agencije budući da je od ključnog interesa za  cjelokupno visoko obrazovanje u BiH.
 
Agencija još  od 2010.godine pridruženi član u Europskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA), a punopravni je član Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe (CEENQA) i Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE).
 
Glavni preduslov za podnošenje zahtjeva za punopravno članstvo u ENQA-i je da se aktuelno osiguranje kvaliteta obavlja i provodi u trajanju od najmanje dvije godine.
 
Da bi postale punopravne članice, agencije moraju zadovoljiti evropske standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) čiju revidiranu verziju su usvojili evropski ministri zaduženi za visoko obrazovanje u maju 2015.godine u Jerevanu.
 
ENQA-a je  ugledana evropska asocijacija, osnovana 2000. godine  i krovna je organizacija koja predstavlja organizacije za osiguranje kvaliteta u  Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) zemalja članica. Misija ENQA-e je da značajno doprinese očuvanju i unapređenju kvaliteta evropskog visokog obrazovanja na visokom nivou, te da djeluje kao jedan od glavnih pokretača razvoja osiguranja kvaliteta u svim zemljama Bolonjskog procesa.
 
EQAR je nezavisna, neprofitna asocijacija, osnovana sa ciljem osiguravanja koherentnog okvira osiguranja kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Osnovna misija EQAR-a je unapređenje EHEA kroz povećanje transparetnosti rada agencija za osiguranje kvaliteta, čime se jača i povjerenje u evropsko visoko obrazovanje.
 
Punopravno članstvo Agencije u navedenim uglednim evropskim asocijacijama od izuzetnog je značaja za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u smislu jasnog pozicioniranja visokog obrazovanja i međunarodnog priznanja kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama u BiH.