Aktuelnosti
Aktuelnosti
Novi direktor Agencije
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,  na 47. sjednici održanoj 10.03.2016. godine,  nakon provedenog javnog konkursa, donijelo je   Odluku o izboru i imenovanju direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
Za direktora Agencije imenovan  je prof. dr Enver Halilović.
Prije imenovanja na funkciju direktora Agencije prof. Halilović  je bio rektor Univerziteta u Tuzli.