Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana Generalna skupština i Radionica CEENQA-e 2016.
U Krakovu je od 13.-14.  maja održana Godišnja radionica i Generalna skupština Mreže agencija za osiguranje kvaliteta centralne i istočne Evrope  (CEENQA).  Domaćini događaja CEENQA-e bili su  Komisija za akreditaciju univerziteta Poljske (PUC) i Agencija za akreditaciju Poljske. (PKA). Događaj je bio u znaku obilježavanja 15. rođendana od zvaničnog početka rada CEE mreže kako se zvala u to vrijeme, a koja je osnovana, takođe, u Krakovu 2001. godine.
 
Ovogodišnja radionica bavila se temom osiguranja kvaliteta prekograničnog obrazovanja  predstavljajući najbolja iskustava i prakse u ovoj oblasti. Ova tema posebno je aktuelizirana nakon posljednjeg ministarskog sastanka u Jerevanu i usvajanja dokumenta “Evropski pristup osiguranju kvaliteta zajedničkih programa”. Nakon radionice održana je Generalna skupština na kojoj je potvrđen mandat i izabrani članovi CEENQA Odbora.
 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  punopravna je članica CEENQA-e od 2010.godine i aktivno učestvuje u njenom radu s ciljem prenošenja dobrih evropskih praksi, te stvaranja prepoznatljivosti Agencije i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u Evropi. Agenciju je na skupu u Krakovu  predstavljao direktor prof. dr Enver Halilović.