Aktuelnosti
Aktuelnosti
Eksterna posjeta koordinatora Projekta
Banjaluka, 28.02.2019. - U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u Banjaluci u okviru projekta Erasmus + programa, pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH (STINT)“  održana je eksterna posjeta koordinatora Projekta. Sastanku je prisustvovao predstavnik KU Leuvena Geert De Lepeleer, te rukovodstvo Agencije i državni službenici koji aktivno učestvuju u realizaciji Projekta.
Tokom sastanka razgovarano je o internom izvještaju, o realizovanim, kao i o budućim aktivnostima Agencije u vezi sa pripremom štampanja i distribucije Vodiča za ocjenu kvaliteta internacionalizacije visokoškolskih ustanova u Bosni I Hercegovini. Uz podršku ostalih učesnika STINT projekta, Agencija je u okviru ovog projekta izradila Vodič za ocjenu kvaliteta internacionalizacije visokoškolskih ustanova u Bosni I Hercegovini, sa ciljem davanja podrške visokoškolskim ustanovama i studijskim programima u jačanju internacionalizacije, kroz ispunjavanje zahtjeva iz kriterijuma za akreditaciju, kao i podrške domaćim i međunarodnim  stručnjacima koji u procesu akreditacije trebaju ocijeniti ispunjenost kriterijuma.
 
Završni događaj u oviru STINT projekta je diseminacijska konferencija čije je održavanje planirano za početak aprila 2019.godine, a čiji će domaćin biti Univerzitet u Istočnom Sarajevu