Aktuelnosti
Aktuelnosti
Obаvještenje o trenutnoj organizaciji rada Agencije
U skladu sa  Odlukom Vijeća ministara o  postupanju institucija BiH u vezi s prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisutnošću Koronavirusa (Covid-19), Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH propisala je interne procedure  kojima je osiguran neometan proces rada uz smanjeni protok ljudi u slučajevima kada se poslovi mogu obavljati od kuće.
 
Režim rada,  u skladu sa navedenom Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, takođe je usklađen sa mjerama koje su donijele vlasti entiteta Republika Srpska koje se odnose na oblast sigurnosti života i zdravlja građana.
 
U narednom periodu, za sva pitanja, stalno smo dostupni putem e-maila u vremenu od 8 do 16 sati ili putem telefona Agencije u periodu dnevnih dežurstava u vremenu od 8 do 12 sati.