Aktuelnosti
Aktuelnosti
Vraćanje na redovan režim rada u Agenciji
Banjaluka,  22. maja 2020. – Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o stavljanju van snage Odluke o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u vezi sa prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih prouzrokovane prisutnošću virusa Covid-19, u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta primjenjuje se redovni režim radnog vremena uz organizovanje punog obima radnog procesa.
Na sjednici održanoj 21. maja 2020. u Sarajevu, Vijeće ministara BiH je donijelo  Odluku o stavljanju van snage Odluke o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u vezi sa prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih prouzrokovane prisutnošću virusa Covid-19.
 
Razlog za donošenje ove odluke je ublažavanje mjera u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u BiH u vezi sa virusom korona, saopšteno je iz Vijeća ministara.
 
Rad u institucijama Vijeća ministara BiH  podrazumijeva prisutnost svih zaposlenih, jer je van snage stavljena ranija mjera o smanjenom protoku  ljudi u institucijama.
 
Svi zaposleni prilikom rada dužni su poštovati u potpunosti zaštitne mjere.