Aktuelnosti
Aktuelnosti
Osigurati potpuno funkcionalan sistem akreditacije u BiH
Evropska Unija poziva Bosnu i Hercegovinu da preduzeme neophodne korake kako bi osigurala potpuno funkcionalan sistem akreditiranja visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Ovo je jedna od preporuka koje je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske komisije nakon četvrtog sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku koji je održan u Briselu, 20.02.2020. godine.
 
U preporukama koje odnose na oblast obrazovanja i osposobljavanja, između ostalog, navodi se da  Evropska Unija poziva Bosnu i Hercegovinu na dalje jačanje koordinacije između relevantnih donosilaca odluka u oblasti obrazovanja kao što su Konferencija ministara obrazovanja i Rektorska konferencija.
 
Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH jedan je od sedam zajedničkih tijela EU i BiH, formiranih za praćenje provođenja obaveza koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU i BiH koji je stupio na snagu 01.06.2015.godine.
 
Kompletan tekst preporuka možete preuzeti ovdje