Aktuelnosti
Aktuelnosti
GIZ podržao učešće članica SPI programa na Evropskoj akademiji u Otzenhausenu
U  Evropskoj akademiji Otzenhausen u Njemačkoj  od 14. do 20.aprila održan je seminar pod nazivom „Evropska unija: strukture-politike-programi“. Prvi modul ovog obrazovnog programa uspješno su završili i predstavnici tri institucije državne uprave iz Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Centralne banke. Učešće predstavnika bh institucija na ovom seminaru finansirano je sredstvima programa „Jačanje javnih institucija u Bosni i Hercegovini“(SPI), a koji po nalogu Vlade Savezne Republike Njemačke implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u Bosni i Hercegovini.

Prvi modul ovog naprednog obrazovnog programa bio je posvećen strukturama Evropske Unije, procesima odlučivanja i izabranim politikama. Polaznici su upoznati sa institucionalnom strukturom EU sa akcentom na modalitete rada i saradnje sa EU i njenim institucijama. Dio programa  odnosio se na opšte pravne aspekte u procedurama javnih nabavki i državne pomoći,  te glavne  principe  i sadržaj  regionalne politike evropskih institucija. U okviru prvog modula organizovana i studijska posjeta evropskim institucijama u Briselu. Učesnice iz Bosne i Hercegovine posjetile su Evropsku komisiju gdje su se sastale sa predstavnicima jedinice za Bosnu i Hercegovinu u okviru Generalnog direktorata za proširenje. Jednodnevna studijska posjeta Briselu bila je prilika za upoznavanje i razmjenu mišljenja sa ekspertima Evropske Unije za pitanja integracija i regionalne saradnje,  kao i posjetu Evropskom parlamentu i Komitetu regija.

Seminar u Evropskoj akademiji okupio je predstavnike javnih institucija i GIZ-ovih programa iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU, zemalja zapadnog Balkana, te iz Ukrajine, Moldavije i Maroka. Ovaj obrazovni program je prvi modul iz serije novih seminara koje su zajedno razvili GIZ i Evropska akademija s ciljem jačanja kapaciteta donosilaca odluka iz EU i susjednih zemalja da efikasnije sarađuju i koriste mogućnosti koje pruža partnerstvo sa Evropskom unijom. Slijedeći modul posvećen temi evropskih fondova planiran je za mjesec juni ove godine.