Info lista licenciranih VŠU u BiH
Info lista licenciranih VŠU u BiH
Sveučilište u Mostaru

I ciklus studija                              

STUDIJSKI PROGRAMI: 

 • Agronomija
  Smjerovi:
  • Opći
  • Bilinogojstvo
  • Zootehnika
  • Agroekonomika
  • Prehrambena tehnolo
 • Poslovna ekonomija
  Smjerovi:
  • Finansije i računovodstvo
  • Marketing
  • Menadžment
  • Poslovna informatika
 • Matematika – fizika
 • Matematika – informatika
 • Fizika – informatika
 • Kemija – informatika
 • Geografija – informatika
 • Pedagogija – informatika
 • Pedagogija – hrvatski jezik i književnost
 • Pedagogija – historija
 • Pedagogija – filozofija
 • Kemija – fizika
 • Biologija – kemija
 • Biologija – geografija
 • Geografija – fizika
 • Geografija – historija
 • Nauka o okolišu (Ekologija) – smjer na studiju biologije
 • Fizička kultura
 • Pedagogija
 • Razredna nastava
 • Predškolski odgoj
 • Informatika
 • Muzička kultura
 • Klavir – smjer na muzičkoj umjetnosti
 • Flauta – smjer na muzičkoj umjetnosti
 • Strojarstvo
  Smjerovi:
  • Proizvodno inženjerstvo
  • Dizajn konstrukcija
  • Industrijsko inženjerstvo i menadžment
  • Mehatronika  
 • Računarstvo
 • Sestrinstvo
 • Fizioterapija
 • Medicinska radiologija
 • Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni
 • Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Filozofija
 • Latinski jezik i rimska književnost
 • Historija
 • Historija umjetnosti
 • Arheologija - jednopredmetni
 • Arheologija - dvopredmetni
 • Psihologija
 • Novinarstvo
 • Politologija
 • Socijalni rad
 • Odnosi s javnošću (doškolovanje)
 • Novinarstvo (doškolovanje)
 • Građevinarstvo
 • Medicina
 • Pravo
 • Akademsko slikarstvo
 • Akademska grafika
 • Akademsko kiparstvo

 

II ciklus studija

STUDIJSKI PROGRAMI:

 • Agronomija
  Smjerovi:
  • Opći
  • Bilinogojstvo
  • Zootehnika
  • Agroekonomika
  • Agroekonomika – poljoprivreda i EU
 • Agronomija „Ekonomski održiva poljoprivreda„
 • Poslovna ekonomija
  Smjerovi:
  • Finansije i računovodstvo
  • Marketing
  • Menadžment
  • Poslovna informatika
 • Matematika – fizika
 • Matematika – informatika
 • Fizika – informatika
 • Kemija – informatika
 • Geografija – informatika
 • Pedagogija – informatika
 • Pedagogija – hrvatski jezik i književnost
 • Pedagogija – Historija
 • Pedagogija – filozofija
 • Kemija – fizika
 • Biologija – kemija
 • Biologija – geografija
 • Geografija – fizika
 • Geografija – historija
 • Nauka o okolišu (Ekologija) – smjer na studiju biologije
 • Fizička kultura
 • Pedagogija
 • Razredna nastava
 • Predškolski odgoj
 • Informatika
 • Muzička kultura
 • Klavir – smjer na muzičkoj umjetnosti
 • Flauta – smjer na muzičkoj umjetnosti
 • Geografske osnove planiranja u okolišu
 • Strojarstvo
  Smjerovi:
  • Proizvodno inženjerstvo
  • Dizajn konstrukcija
  • Industrijsko inženjerstvo i menadžment
  • Mehatronika
 • Računarstvo
 • Klinička zdravstvena njega
 • Klinička fizioterapija
 • Medicinska radiologija
 • Hrvatski jezik i književnost – jednopredmetni
 • Hrvatski jezik i književnost – dvopredmetni
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Filozofija
 • Latinski jezik i rimska književnost
 • Historija
 • Historija umjetnosti
 • Arheologija – jednopredmetni
 • Psihologija
 • Novinarstvo
 • Politologija
 • Socijalni rad
 • Jezici i kulture u kontaktu
 • Opći smjer građevinarstva
 • Smjer konstrukcija
 • Medicinska skrb i javno zdravstvo
 • Bosna i Hercegovina i evropsko pravo
 • Ars sacra
  Stručni studij:
 • Agronomija opći smjer
 • Stočarstvo planinskih područja
 • Finansije i računovodstvo
 • Menadžment
 • Poslovna informatika
 • Viša sportska škola
 • Strojarstvo
 • Računarstvo
 • Pravo
  Specijalistički studij:
 • Odnosi s javnošću

 

III ciklus studija

STUDIJSKI PROGRAMI:

 • Poslovna ekonomija
 • Geografske osnove planiranja u okolišu
 • Računarstvo “komunikacije i informatika”
 • Jezici i kulture u kontaktu
 • Biomedicina i zdravstvo
  Specijalistički studij:
 • Poslovna ekonomija
  Smjerovi:
  • Financijski menadžment
  • Marketing
  • Menadžment
  • Informatički menadžment
  • Računovodstvo