Info lista licenciranih VŠU u BiH
Info lista licenciranih VŠU u BiH
“Visoka škola za ekonomiju i informatiku“ Prijedor

STUDIJSKI PROGRAMI:

  • Preduzetništvo
  • Trgovina i marketing
  • Finansije i bankarstvo
  • Javna uprava
  • Poslovna informatika