Stručnjaci - predstavnici akademske zajednice u BiH
Napomena:
Više informacija o stručnjacima predstavnicima svih kategorija možete dobiti klikom na ime i prezime stručnjaka ili možete direktno kontaktirati službe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine putem telefona  +387 51 430 510 ili slanjem upita na email  info@hea.gov.ba  
  Ime Prezime Visokoškolska ustanova Naučna oblast
1 Adisa Vučina Sveučilište u Mostaru/ Tehničke  Tehničke nauke/ Strojarstvo –Metodičko konstruiranje
2 Adlija Čaušević Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske  Medicinske nauke/ Farmacija
3 Adnan Ibrahimović Univerzitet u Tuzli/ Tehničke  Tehničke nauke/ Geološko inženjerstvo
4 Adnan Velagić Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/Humanističke  Humanističke nauke/ Istorija
5 Ahmet Hadrović Univerzitet u Sarajevu/Tehničke  
6 Aida Hodžić Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke  Biotehničke nauke/ Veterina
7 Alan Topčić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke  Tehničke nauke/ Mašinstvo-Proizvodni sistemi
8 Aleksandar Milić Univerzitet u Banjoj Luci/Društvene  Biomedicina i zdravstvo/ Fizikalna medicina i rehabilitacija 
9 Aleksandra Nikolić Univerzitet u Sarajevu/Biotehničke  Biotehničke nauke/ Poljoprivreda
10 Alma Dizdarević Univerzitet u Tuzli/ Društvene - Defektologija  Društvene nauke- Mentalna retardacija(oligofrenologija)
11 Almira Hadžović-Džuvo Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Fiziologija
12 Amela Ibrahimagić Univerzitet u Tuzli/ Društvene  Društvene nauke/ Logopedija
13 Borko Sorajić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Biotehničke  Biotehničke nauke/ Ekonomika agroindustrije
14 Branko Latinović Univerzitet „Apeiron“ Banja Luka/ Tehničke  Društvene nauke/ Poslovna informatika
15 Brano Markić Sveučilište u Mostaru/ Društvene  Društvene nauke/ Ekonomija- Informacijski sistemi i informatologija
16 Danijel Pravdić Sveučilište u Mostaru/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Fiziologija
17 Dejan Bokonjić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Pedijatrija
18 Dijana  Crnjak   Humanističke nauke/ Srpski jezik
19 Đoko Slijepčević Univerzitet u Banjoj Luci/ Društvene  Društvene nauke/ Ekonomska analiza
20 Dragan Đuranović Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene  Društvene nauke/ Ekonomsko upravljanje i razvoj, Marketing 
21 Dražena Gašpar Sveučilište u Mostaru/ Društvene  Društvene nauke/ Ekonomija-  Informacijski sistemi i informatologija
22 Dušan Regodić Univerzitet „Sinergija“ Bijeljina/ Tehničke Tehničke nauke/ Mehanika-Aerodinamika
23 Dževad Šehić Univerzitet u Sarajevu/ Društvene  Društvene nauke/ Menadžment i organizacija
24 Edin Delić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke  Tehničke nauke/ Geotermomehanika
25 Edina Vranić Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Farmaceutska tehnologija
26 Emina Nakaš-Ićindić Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske  Biomedicina i zdravstvo/ Fiziologija
27 Enisa Omanović-Mikličanin Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne  Biotehničke nauke/ Hemija
28 Esad Jakupović Univerzitet „Apeiron“ u Banjoj Luci/ Tehničke  Tehničke nauke/ Teorijska fizika
29 Esma Velagić - Habul Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne Prirodne nauke/ Hemija
30 Faik Uzunović Univerzitet u Zenici/ Tehničke Tehničke nauke/ Plastična prerada metala
31 Fehim Dedagić Univerzitet u Tuzli/ Prirodne Prirodne nauke/ Matematika
32 Fuad Ćatović Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/ Prirodne Biotehničke nauke/ Hemija
33 Genc Trnavci Univerzitet u Bihaću/ Društvene Društvene nauke/ Pravo (Obligaciono)
34 Gostimir Mikač Univerzitet u Banjoj Luci/ Medicinske Biomedicina i zdravstvo/ Citologija
35 Hamdija Ramić Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske Biomedicina i zdravstvo/ Zdravstvena zaštita
36 Husejin Keran Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke BIotehničke nauke/ Fizikalna hemija i elektrohemija
37 Iko Skoko Sveučilište u Mostaru/ Društvene Društvene nauke/ Komunikologija
38 Ilja Doršner Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne Prirodne nauke/ Teorijska fizika-Fizika visokoh energija
39 Isak Karabegović Univerzitet u Bihaću/ Tehničke Tehničke nauke/ Mehanika
40 Ivan Pavlović Sveučilište u Mostaru/ Društvene Društvene nauke/ Ekonomija
42 Ivan Lovrić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke nauke/ Ceste i prometna tehnika (Građevinarstvo)
43 Ivica Musić Sveučilište u Mostaru/ Humanističke Humanističke nauke/ Filozofija
44 Ivo Čolak Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke nauke/ Otpornost materijala (Građevinarstvo)
45 Izudin Kapetanović Univerzitet u Tuzli/ Tehničke  
46 Jaroslav Vego Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke nauke/ Arihtektura
47 Jasmina Osmanković Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/ Ekonomija
48 Jasminka Sadadinović Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke nauke/ Hemijsko inženjerstvo
49 Kemal Šoljić Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/ Biotehničke Biotehničke nauke/ Ekonomika poljoprivredne proizvodnje
50 Lazo Roljić Univerzitet u Banjoj Luci/ Tehničke Tehničke nauke/ Računarske nauke i Informacione nauke i bioinformatika
55 Lejla Junuzović - Žunić Univerzitet u Tuzli/ Društvene Društvene nauke/ Logopedija
56 Lejla Banjanović -Mehmedović Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke nauke/ Automatika
57 Lejla Begić Univerzitet u Tuzli/ Medicinske Biomedicina i zdravstvo/ Biohemija
58 Lejla Muller Van Wieren Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Prirodne Prirodne nauke/ Matematika
59 Lejla Turčilo Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene nauke/ Žurnalistika
60 Lidija Pehar Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene nauke/ Pedagogija i Psihologija
61 Ljubinko Mitrović Visoka škola unutrašnjih poslova BL, Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene Društvene/Metodologija prava
62 Ljubomir Zovko Sveučilište u Mostaru/ Društvene Društvene/Nacionalna povjest prava I države
63 Maja Prskalo Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Mehanika tla I temeljenje; Geotehničko inženjerstvo
64 Marijana Sivrić Sveučilište u Mostaru/ Humanističke Humanističke/Sintaksa engleskog jezika I Sociolingvistika
65 Meho Bašić Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke Biotehničke/Prehrambena tehnologija
66 Meliha Hrustić Univerzitet u Tuzli/ Humanističke Humanističke/Savremeni njemački jezik
67 Mensura Kudumović Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske Medicinske/Zdravstvena ekonomika I informatika za zdravstvene menadžere
68 Midhat Jašić Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke Biotehničke nauke/Prehrambena tehnologija
69 Mile A. Lasić Sveučilište u Mostaru/ Društvene Drustvene/Međunarodno privatno pravo
70 Mile Ilić Univerzitet u Banjoj Luci/ Društvene Društvene/Opšta pedagogija
71 Mile P. Lasić Sveučilište u Mostaru/ Društvene Društvene/Uvod u političku teoriju, Teorija I praksa diplomacije I Međunarodni politički odnosi
72 Milenko Blesić Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke Biotehničke/Tehnologija vrenja
73 Milica Vilušić Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke Biotehničke/Prehrambena tehnologija
74 Milka Maksimović Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne Prirodne/Organska hemija I biohemija; Hemija za nematične studije
75 Milorad Tomić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Elektro hemijskoinženjerstvo; Fizička hemija
76 Milovan Jotanović Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Projektovanje u hemijskoj I procesnoj industriji
77 Miomir Pavlović Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Metodologija naucno –istraživačkog rada
78 Mirsad Đonlagić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke nauke/Hemijska tehnologija 
79 Mirela Duranović Univerzitet u Tuzli/ Društvene Društvene/Logopedija
81 Mitar Kokolj Univerzitet „Sinergija“ Bijeljina/ Društvene Društvene/Krivično pravo
82 Mitar Perušić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Procesno inženjerstvo
83 Mladen Mimica Sveučilište u Mostaru/ Medicinske Medicinske nauke/Medicina
84 Muhamed Hadžiabdić Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Inženjerstvo
85 Muhidin Mulalić Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/Istorija I civilizacija
86 Nenad Stojanović Visoka škola „Primus“ Gradiška/ Društvene Društvene/Kvantitativne metode I informacioni sistemi
87 Nenad Suzić Univerzitet u Banjoj Luci/ Društvene Društvene/Pedagogija
88 Nermina Zaimović –Uzunović Univerzitet u Zenici/ Tehničke Tehničke/Mjerenje I upravljanje kvalitetom
89 Nikola Vukmirović Univerzitet u Banjoj Luci/ Društvene Društvene/Specijalna računovodstva
90 Pero Spasojević Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene Društvene/Školska I porodična pedagogija
91 Petar Penda Univerzitet u Banjoj Luci/ Humanističke Humanističke/Engleska književnost
92 Petar Stojaković Univerzitet u Banjoj Luci/ Društvene Društvene/Pedagoška psihologija
93 Radica Ćorić Sveučilište u Mostaru/ Biotehničke Biotehničke/Pedologija
94 Radoslav Grujić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Biotehničke Biotehničke/Prehrambena tehnologija
95 Ranko Božičković Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Industrijski menadžment
96 Rasim Dacić Univerzitet u Travniku/ Društvene Društvene/Kvantitativna ekonomija
97 Ratko Dejanović Univerzitet u Banjoj Luci/ Tehničke Tehničke/Računarstvo I informatika
98 Refik Šahinović Univerzitet u Bihaću/ Biotehničke Biotehničke/Anatomija sa fiziologijom domaćih životinja
99 Refik Ćatić Univerzitet u Zenici/ Društvene Društvene/Pedagogija
100 Ružica Zeljko - Zubac Sveučilište u Mostaru/ Humanističke Humanističke/Morfologija njemačkog jezika
101 Sabina Semiz Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske Biomedicina i zdravstvo
102 Safet Kozarević Univerzitet u Tuzli/ Društvene Društvene/Teorija odlučivanja
103 Samra Mujačić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke/Komunikacije
104 Sandira Eljšan Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke/Termofluidna tehnika
105 Sead Pašić Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/ Tehničke Tehničke/Zavarivanje i termička obrada
106 Sead Dizdarević Univerzitet u Travniku/ Društvene Društvene/Pravo privrednih društava i Ugovorno poslovno pravo
107 Sead Rešić Univerzitet u Tuzli/ Prirodne Priorodne/Metodika nastave matematike
108 Sedin Kobašlija Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske Medicinske/Dječija I preventivna stomatologija
109 Selim Škaljić Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke Biotehničke/Poljoprivredna mehanizacija
110 Selma Čorbo Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke  Biotehničke/Tehnologija ulja I masti
111 Semra Čavaljuga Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske Medicinske/Epidemiologija I biostatistika
112 Senka Marinčić Sveučilište u Mostaru/ Humanističke Humanističke/Sintaksa njemačkog jezika
113 Siniša Ristić Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Medicinske Medicinske/Fiziologija
114 Siniša Vidaković Univerzitet u Banjoj Luci/ Umjetničke Umjetničke/Istorija I teorija likovnih umjetnosti I arhitekture
115 Smail Klarić Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/ Tehničke Tehničke/Organizacija I ekonomika
116 Snježana Rezić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Automatizacija proizvodnje
117 Srđan Damjanović Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke Tehničke/Električna mjerenja
118 Suad Hamzabegović Univerzitet u Bihaću/ Društvene Društvene/Građansko procesno pravo
119 Suad Halilčević Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke/Električna postrojenja I aparati
120 Tarik Haverić Univerzitet u Zenici/ Društvene  Društvene nauke/Pravo
121 Tihomir Latinović Univerzitet u Banjoj Luci/ Društvene Tehničke/Elektrotehnika
122 Tonćo Marušić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Informatika I Uvod u računarstvo
123 Veljko Trivun Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/Poslovno pravo
124 Vaso Dragović Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene Društvene/Statistika
125 Vesna Babić-Hodović Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/Marketing
127 Vlaho Akmadžić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Građevinska statika, Osnove metalnih konstrukcija I Metalni mostovi
128 Vojo Višekruna Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Proizvodni I tehnološki sistemi I Tehnološki procesi
129 Zdravko Todorović Univerzitet u Banjoj Luci/ Društvene Društvene/Menadžment
130 Zehrudin Osmanović Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke Biotehničke/Analiza I simulacija procesa
131 Željko Marić Sveučilište u Mostaru/ Društvene Društvene/Osnove ekonomije
132 Željko Rozić Sveučilište u Mostaru/ Tehničke Tehničke/Hidrotehnički sistemi I Vodoopskrba I kanalizacija
133 Zijad Hasić Univerzitet u Travniku/ Drštvene Društvene/Upravno pravo
134 Zijad Pašić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke Tehničke nauke/Materijali
135 Zijad Džafić Univerzitet u Tuzli/ Društvene Društvene/Ekonomska teorija
136 Zijada Rahimić Univerzitet u Sarajevu/ Društvene Društvene/Menadžment I organizacija
137 Zlatko Bundalo Univerzitet u Banjoj Luci/ Tehničke Tehničke/Osnovi računarske tehnike I Mikroprocesorski sistemi
138 Zrinka Knezović Sveučilište u Mostaru/ Biotehničke Biotehničke/Biometrika I biostatistika
139 Adnan Salihbegović Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet/ Tehničke Tehničke nauke/ Automatika i elektronika
140 Aleksandar Bogdanić Univerzitet u banjoj Luci, Filozofski fakultet/ Društvene Društvene nauka/ Komunikologija
141 Atif Hodžić Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet/Tehničke Tehničke nauke/ Mašine i procesne tehnike obrade drveta
142 Bernadin Ibrahimpašić Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet/ Prirodne Prirodne nauke/ Matematika
143 Daria Ler Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka/ Prirodne Prirodne nauke/ Genetika i bioinženjering
144 Davor Alagić Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet/ Biotehničke Biotehničke nauke-Poljoprivredne/ Veterina
145 Elvir Čizmić Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet/ Društvene Društvene nauke/ Menadžment i organizacija
146 Elvira Ćemalović-Dilberović Univerzitet“Džemal Bijedić“ Fakultet humanističkih nauka/ Humanističke Humanističke nauke/ Lingvistika
147 Fadil Islamović Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet/ Tehničke Tehničke nauke/ Opšte mašinstvo-konstrukcije
148 Goran Janjić Univerzitet u Banjoj Luci Mašinski fakultet/ Tehničke Tehničke nauke/ Organizacija, ekonomika i menadžment u mašinstvu i Inženjerski menadžment
149 Ilija Šušić UPS Banja Luka, Fakultet za informacione tehnologije i dizajn/ Tehničke Prirodne nauke/ Inženjerski menadžment, Informacione nauke i bioinformatika
150 Ismet Sejfija Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za javnu upravu/ Društvene Društvene nauke/Civilno društvo, politikologija
151 Jamila Jaganjac Sveučilište " VITEZ", Fakultet poslovne ekonomije/Društvene Društvene nauke/ Poslovna ekonomija i poduzetništvo
152 Lazar Radovanović Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko/ Društvene Društvene nauke/ Informacione nauke-društveni aspekti
153 Meliha Bijedić Univerzitet u Tuzli,  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet/ Društvene Humanističke nauke/ Poremećaji u ponašanju
154 Mersida Manjgo Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mašinski fakulte/Tehničke Tehničke nauke/ Mašinske konstrukcije
155 Naser Prljača Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet/ Tehničke Tehničke nauke/ Automatika
156 Nermina Hadžigrahić Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet/ Biomedicina i zdravstvo/ Dermatovenerologija
157 Nevzet Veladžić Univerzitet u Bihaću, Pravni fakultet/ Društvene nauke/ Državno pravo
158 Nina Bijedić Univerzitet "Džemal Bijedić" , Fakultet informacionih Tehnologija/ Prirodne nauke/ Primjenjena matematika i formalne metode
159 Nusreta Đonlagić Univerzitet u Tuzli,Tehnološki fakultet/ Prirodna nauka/ Hemija
160 Rebeka Kotlo Univerzitet "Džemal Bijedić“, Pravni fakultet Društvene nauke/ Uvod u nauku o državi i pravu
161 Rejhana Dervišević Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tehničke nauke/ Inžinjersko-geološke discipline
162 Sabina Đonlagić Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Društvene nauke/ Menadžment i upravljanje
163 Samir Lemeš Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet Tehničke nauke/ Informatika i računarska tehnologija
164 Simo Jokanović Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet  
165 Slobodanka Ključanin Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet Tehničke nauke/ Kartografija i fotogrametrija, Geodezija
167 Amra  Bratovčić Univerzitet u Tuzli Prirodne nauke//Fizikalna hemija i elektro hemija
168 Biljana Milošević – Soso Univerzitet u Istočnom Sarajevu Društvene nauke/Sociologija
169 Danijel Mijić Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Tehničke nauke/Računarske nauke
170 Dušanka Bošković Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Tehničke nauke/Elektronika
171 Dženana Gačo Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet Tehničke nauke/Građevinske konstrukcije
172 Edin Berberović Univerzitet u Zenici Tehničke nauke/Računarsko programiranje
173 Emina Junuz Univerzitet Džemal Bijedić, Fakultet informatičkih znanosti Prirodne nauke/Softverski inžinjering
174 Gordana Đurić Univerzitet u Banjoj Luc, Poljoprivredni fakultet Biotehničke(poljoprivredne) nauke/Zaštita i održivo korišćenje genetičkih resursa
175 Ibrahim Plančić Univerzitet u Zenici,  Mašinski fakultet Tehničke nauke/Tehnologije, mašine i alati za obradu deformisanjem
176 Jasmina Selimović Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet Društvene nauke/Finansije
177 Krsto Mijanović Internacionalni Univerzitet u Travniku  Tehničke nauke/Ekologija i zaštita čovjekove okoline(predmet)
178 Lutvo Haznadarević Visoka škola “Logos centar” Mostar Tehničke nauke/Tehnologije obrade rezanjem
179 Marija Knežević Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Banja Luka Društvene nauke/Tehnologija, turizam i hotelijerstvo
180 Marijana Kapović Solomun Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Biotehničke nauke/Silviekologija
181 Maša Alijević  Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Društvene nauke/Državno i međunarodno javno pravo
182 Marko Đogo  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Društvene nauke/Međunarodna ekonomija
183 Mladen Radivojević Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka Prirodne nauke/Računarske nauke
184 Nebojša Vasić Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet Humanističke nauke/Metodika nastave engleskog jezika
185 Savo Peković  Akademija likovnih umjetnosti Trebinje Humanističke nauke/Umjetnost (Stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva)
186 Spahija Kozlić Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet Humanističke nauke/Filozofija prava; Retorika (predmeti)
187 Stjepan  Skoko Sveučilište u Mostar, ALU Galerija Mostar Humanističke nauke/Kiparstvo
188 Vildana Dubravac Internacionalni Burch Univerzitet   Humanističke nauke/Lingvistika (odsjek anglistika)
189 Ajla Škrbić  Pravni fakultet, Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka Društvene/Međunarodno i Javno pravo
190 Aleksandar  Vranješ  Univerzitet u Banjaluci, Političke nauke / Društvene  Društvene/Političke nauke
192 Amel Kosovac  Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za saobračaj i komunikacije / Tehničke Tehničke/Fakultet za saobraćaj i komunikacije/Poštanski saobraćaj
194 Amra Kazić  Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju / Prirodne Prirodne/Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju/Molekularna genetika
195 Amra  Tuzović  Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet / Društvene Društvene/Edukacijski fakultet/Organanizacija i upravljanje u sportu  i Sportske igre
196 Azra  Bakrač  Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet / Prirodne Prirodne/Biotehnički fakultet/Mikrobilogija
198 Dragojla  Golub  Univerzitet u Banjaluci, Prirodno-matematički fakultet / Prirodne Prirodne/Prirodno-matematički fakultet/Zoologija
199 Eldin  Mehić  Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet / Društvene Društvene/Ekonomski fakultet/Međunarodna ekonomija i razvoj
200 Elvir  Kazazović  Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja / Društvne Društvene/Fakultet sporta i tjelesnog odgoja/Metodika i metodologija u sportu
201 Ensar   Mekić  Internacionalni Burč univerzitet, Fakultet za ekonomiju i društvene nauke / Društvene Društvene/Fakultet za ekonomiju i društvene nauke/Menadžent i marketing
202 Enver   Zerem  Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet / Biomedicina i zdravstvo Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet/Interna medicina
203 Ermina  Smajlović  Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet / Društvene Društvene/Ekonomski fakultet/Marketing
204 Gordan   Radić  Sveučilište Hercegovina, Fakultet međunarodnih odnosa i diplomatije / Društvene Društvene/Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije/Ekonomija i pravo
205 Gordana  Globočki Lakić  Univerzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet / Tehničke Tehničke/Mašinski fakultet/Proizvodno mašinstvo
206 Haris  Nikšić  Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet / Biomedicina i zdrvastvo Biomedicina i zdravstvo/Farmaceutski fakultet/Farmakognozija i hemija droga
207 Jugoslav   Jovičić  Univerzitet u Travniku, Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment / Društvene Društvene/Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment/Ekonomska teorija i politika
209 Marijana   Ćosović  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet / Tehničke Tehničke/Elektrotehnički fakultet/Računarske nauke
210 Marko  Vasiljević  Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni fakultet  Tehničke/Saobraćajni fakultet/Transportno inženjerstvo
211 Mirna  Brkić Vučina  Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet / Humanističke Humanističke/Filozofski fakultet/Kroatistika
212 Miroslav   Bobrek  Univerzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet / Tehničke Tehničke/Mašinski fakultet/Inženjerski menadžment
213 Mithat  Asotić  Univerzitet u Travniku, Farmaceutsko zdravstveni fakultet / Biomedicina i zdravstvo Biomedicina i zdravstvo/Farmaceutsko zdravstveni fakultet/Anatomsko-hiruška grupa predmeta
214 Muamer  Kalić  Internacionalni univerzitet u Goraždu, Fakultet tehničkih nauka / Tehničke Tehničke/Fakultet tehničkih nauka/Menadžment i organizacija
216 Nihada  Delibegović Džanić  Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke Humanističke/Filozofski fakultet/Savremeni engleski jezik
217 Nikolina   Obradović  Sveučilište u Mostaru, Filozifski fakultet / Društvene Društvene/Filozofski fakultet/Socijalna politika u BiH
218 Sanja  Berberović  Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke Humanističke/Filozofski fakultet/Savremeni engleski jezik
219 Selma  Porobić  Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke Humanističke/ Filozofski fakultet/Pedagogija
220 Vesna  Mrdalj  Univerzitet u Banjaluci, Poljoprivredni fakultet / Biotehničke Biotehničke/Poljoprivredni fakultet/Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
221 Zumreta  Kušljugić  Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet / Biomedicina i zdravstvo Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet/Interna medicina
222 Tijana  Dabić Univerzitet Sinergija Humanističke/Engleski jezik i književnost
223 Samra Sadiković Univerzitet u Tuzli Prirodne/Matematika
224 Srebren Dizdar Univerzitet u Sarajevu,Filozofski fakultet Humanističke/Engleski jezik i književnost
226 Mirza Ibrišimović Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju Prirodne/Molekularna biologija
227 Namik Čolaković Univerzitet u Travniku Društvene/Ekonomija
228 Fuad Bajraktarević Univerzitet u Trvaniku/Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Društvene/Menadžment
229 Maja Pločo Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Društvene/Pravo
230 Mahir Zajmović Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Tehničke/Računarske nauke
231 Bojan Vlaški Univerzitet u Banjoj Luci Društvene/Pravo
232 Hariz Šarić Univerzitet u Tuzli Društvene/Socijalni rad
233 Sadik Bahtić Univerzitet u Trvaniku/Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Društvene/Ekonomija
234 Ibrahim Obhođaš Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Društvene/Ekonomija
235 Fahrudin Fehrić Univerzitet u Travniku Društvene/Ekonomija
236 Adnan Pirić Sveučilište/Univerzitet„Vitez“ Društvene/Pravo
237 Edina Špago Ćumurija Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar Humanističke/Engleski jezik
238 Verica Pavlić Univerzitet u Banjoj Luci Biomedicina i zdravstvo/Stomatologija
239 Mirza Čaušević Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Društvene/Pravne nauke
240 Amina Hadžibegović-Bicciato Fakultet za upravu Humanističke/Engleski jezik
241 Erdin Hasanbegović Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Društvene/Finansije
242 Duška Delić Univerzitet u Banjoj Luci Biotehničke/Zaštita zdravlja biljaka
243 Jelena  Ilić Plauc Univerzitet u Tuzli Humanističke/Engleski jezik
244 Sanel Jakupović Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka Društvene/Ekonomske nauke
245 Miroslav Malinović Univerzitet u Banjoj Luci Tehničke/Arhitektura
246 Lejla Kuralić-Ćišić Univerzitet u Tuzli/Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Društvene/Socijalna pedagogija
247 Zanin Vejzović Sarajevska škola za nauku i tehnologiju Tehničke/Računarski i komunikacioni sistemi
248 Edina Solak Univerzitet u Zenici/Filozofski fakultet Humanističke/Lingvistika
249 Semina Škandro Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez Društvene/Računovodstvo i revizija
250 Martina Primorac Sveučilište Hercegovina

Društvene/Međunarodno pravo

251 Amra Odobašić Univerzitet u Tuzli Tehničke/Ekološko inženjerstvo
252 Damir Hodžić Univerzitet u Bihaću/Tehnički fakultet Tehničke/Mehanika
253 Mariana Lukić-Tanović Univerzitet u Istočnom Sarajevu Društvene/Geografija
254 Senada Kurtanović Univerzitet u Bihaću/Ekonomski fakultet Društvene/Računovodstvo
255 Edin Užičanin Univerzitet u Tuzli Društvene/Sport
256 Melvedin Jašarević Internacionalni univerzitet u Goraždu Društvene/Poslovno pravo
257 Izabela Dankić Sveučilište u Mostaru Humanističke/Engleski jezik
258 Edis Bajić - Društvene/Međunarodno pravo
259 Budimirka Marinović Univerzitet u Istočnom Sarajevu Tehničke/Energetika
260 Dajana Vukojević Univerzitet u Istočnom SarajevuUniverzitet Džemal Bijedić/Studij Turizam Društvene/Geografija
261 Sabahudin Smajić Univerzitet u Tuzli Prirodne/Fizička geografija
262 Mirjana Landika Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka Društvene/Ekonomske nauke