Stručnjaci - predstavnici privrede i prakse
  Ime Prezime Institucija zaposlenja
1 Adem Čamdžić JU Gimnazija "Dr Mustafa Kamarić" Gračanica
2 Adlija Čaušević Univerzitet u Sarajevu
3 Alma Vranić Univerzitet u Sarajevu
4 Ammar Miraščija Ministarstvo civilnih poslova BiH
5 Borko  Sorajić Univerzitet u Istočnom Sarajevu
6 Božo Vukoja Revident d.o.o. Grude
7 Dragan Škrbić Ministarstvo civilnih poslova BiH
8 Dževad Bašić Norfish Blagaj d.o.o. Mostar
9 Dževad Šabić Vanjskotrgovinska komora BiH
10 Edin Jahić Technopolis, Sarajevo
11 Emir Nuhanović Sarajevska filharmonija
12 Esad Bajramović Univerzitet u Bihaću
13 Fethi Silajdžić Enova d.o.o. Sarajevo
14 Fikret Šemšić Energoinvest, Sarajevo
15 Fuad Mujagić BI production
16 Gordan Prskalo Sveučilište u Mostaru
17 Halid Žigić Evropski univerzitet u Brčlom, Tehnički fakultet
18 Hase Hajrulahović JU "Srednja škola" Cazin
19 Ilija Rozić Sveučilište u Mostaru
20 Izudin Kapetanović "Solana" d.o.o. Tuzla
21 Jasmina Berbić Univerzitet u Tuzli
22 Jasna Hivziefendić Univerzitet u Tuzli
23 Josip Đogić Aluminij - Mostar
24 Midhat Jašić Univerzitet u Tuzli
25 Miladin Jovičić Univerzitet u Istočnom Sarajevu
26 Milimir Lojović Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, Trebinje
27 Mira Bera Zavod za obrazovanje odraslih Banja Luka
28 Mirza Bišćević Klinički centar Sarajevo- Klinika za ortopediju
29 Mladen Mimica Klinika za unutarnje bolesti Sveučilišne bolnice Mostar
30 Muhidin Mujačić Procom d.o.o. Gračanica
31 Nermina Zaimović-Uzunović Univerzitet u Zenici
32 Nikola Sarić Veterinarski Institut BanjaLuka
33 Pantelija Dakić Elektroprivreda RS
34 Ramo Kurtanović Univerzitet u Zenici
35 Ramzija Cvrk Vegafruit d.o.o. Brijesnica Mala, Doboj Istok
36 Ranko Renovica  Jahorina osiguranje - Pale
37 Samir Zuparević JP BH Pošta Travnik
38 Sanja Hajdukov Samostalni konsultant
39 Saša Hajdukov Elektrodistribucija Tuzla
40 Šemsudin Džeko Turistička zajednica kantona Sarajevo
41 Snežana Mrđa - Badža Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka
42 Stjepo Pranjić Otvoreni univerzitet Apeiron Travnik
43 Tarik Haverić Univerzitet u Zenici
44 Veljko Đukić Univerzitet Aperion Banja Luka
45 Zlatan Mulabegović Net-pro d.o.o. Tuzla
46 Zlatko Udovičić Univerzitet u Sarajevu
47
Amira Brkić Solana d.d. Tuzla
48
Asmir Butković Agencija za policijsku podršku, Ministarstvo sigurnosti BiH
49
Biljana Đukić JZU Dom Zdravlja Banja Luka
50
Boris Ćurković Univerzitet u Tuzli, Kabinet Rektora
51
Boško Borojević EIB Internationale a.d.
52
Darko Pavlović ADS
53
Duljko Hasić Vanjskotrgovinska komora BiH-Institut za edukaciju
54
Edin Ibrahimpašić "Bihaćka pivovara" dd
55
Faruk Unkić InfoTeh d.o.o. Tešajn
56
Haris Muhić Svjetski Univerzitet. Servis -SUS
57
Ilija Šušić UPS Banja Luka /Fakultet za informacione tehnolog i dizajn
58
Marija Milić Dnevi list "EuroBlic"
59
Miroslav Landeka Ured za odnose s javnošću grada Mostara
60
Muhamed Alić Finkom d.o.o. Tuzla
61
Nedim Čaušević Institut za certificiranje sistema u Sarajevu
62
Senada Karajbić Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
63
Slavko Vukić Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, Odžak
64
Ševal Đulović Solana dd Tuzla
65
Valerij Obradović "RASCO BH" d.o.o.
66
Veljko Ikanović Vrhovni sud RS
67
Asmir Crnkić HALKO d.o.o Cazin
68
Danijela Rakonjac Gradska uprava Grada Banja Luka
69
Daria Duilović
MPC – Sektor za obrazovanje
70
Dijana
Ilišević
M-tel
71
Dragana Ratković
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
72
Edin Osmanović
ZD Rudnici Kreka u Tuzli
73
Enver
Zulić
Pododjel za javne objkete, Vlada Brčko Distrikta
74
Haris
Agić
Pedagoški Zavod Tuzla i Univerzitet u Tuzli
75
Sabahudin
Hadžialić
Internacionalni Univerzitet u Travniku
76
Sakib
Jusić
JP EP BiH podružnica, ED Zenica
77
Stjepan
Skoko
Galerija Mostar, ALU Sveučilište u Mostaru
78
Suad
Gačo
Kantonalna bolnica Bihać
79
Venera
Simonović
Energoinvest d.d