University Sarajevo School of Science and Technology

Hrasnička cesta 3a
71210 Ilidža

Rok važenja akreditacije University Sarajevo School of Science and Tehnology je 5 godina

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komsije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji University Sarajevo School of Science and Tehnology
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH