Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini

Mije Keroševica Guje 3

75000 Tuzla

Uslovna akreditacija izdata na period od 3 godine

 

POSTUPAK AKREDITACIJE