Sveučilište Hercegovina
Blajburških žrtava 100
88000 Mostar
 
Rok važenja akreditacije Sveučilišta Hercegovina je 4 godine

 
POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komsije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Sveučilišta Hercegovina
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH