Visoka poslovno tehnička škola
Ozrenskih srpskih brigada br. 5A
74000 Doboj
 
Rok važenja akreditacije Visoke poslovno tehničke škole je 5 godina
 
POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Aneks izvještaja Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  4. Mišljenje o eksternoj evaluaciji
  5. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH