Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH
Mehmeda Malića i Ibrahima Džindića bb
76100 Brčko
 
Rok važenja akreditacije Internacionalnog univerziteta Brčko distrikta BiH je 4 godine 
 
POSTUPAK AKREDITACIJE
  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji
  4. Rješenje o akreditaciji
  5. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH