Izjava o misiji

Vizija

Visoko obrazovanje je kompatibilno sa evropskim standardima i prepoznatljivo u međunarodnom kontekstu, a Agencija je priznata u evropskom prostoru visokog obrazovanja

Misija

Stalni razvoj i unapređenje kvaliteta i utvrđenih standarda kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini  u skladu sa najboljim evropskim i svjetskim praksama.

Vrijednosti

•             Integritet

U našem radu smo objektivni i pouzdani, poštujemo jedni druge i uvijek se trudimo da radimo bolje

•             Profesionalnost

Primjenjujemo profesionalne standarde u svim našim procesima, kako internim, tako i eksternim

•             Odgovornost

Odgovorni smo društvu u cjelini za izvršavanje poslova iz naše nadležnosti.

•             Otvorenost

Otvoreni smo i pristupačni prema javnosti koju kontinuirano obavještavamo  o našem radu uspostavljajući dvosmjernu komunikaciju i gradeći odnose povjerenja sa svim zainteresovanim stranama.