Osnovni podaci
Usklađivanje javnog zdravstvenog sisstema sa standardima EU je obavezа za zemlje zapadnog Balkana kako bi bili prihvaćeni kao državе kandidati za EU članstvo. Međutim, zbog nedostatka znanja i sredstava  taj je proces spor i neučinkovit. Cilj ovog projekta je izgraditi i / ili poboljšati javno zdrastvenu arhitekturu na  zapadnom Balkanu i promicati " One Health " pristup kao relativno nov i moderan koncept u rješavanju javno zdrastvenih pitanja.
 
Lider projekta je Universita degli Studi di Milano, a partneri na projektu su: Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet i Medicinski fakultet, Universitat Autònoma de Barcelona - Veterinary Faculty, Universidade do Porto - Institute of Biomed Sci ‘Abel Salazar‘, Universitet u Ljubljani  - Veterinarski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo – Medicinski fakultet u Foči, Univerzitet "Hasan Prishtina" u Prištini - Veterinarski fakultet, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i WUS Austria. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.