Aktuelno
Aktuelnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Izgradnja kulture kvalitete i jasnih standarda za bolje visoko obrazovanje u BiH

Pristup informacijama

Vodič o postupku pristupa informacijama u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Javne nabavke

Plan javnih nabavki

Prijava korupcije

Pritužbe i prijave protiv koruptivnog ponašanja u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Newsletter

Sadržaji sa Web stranice u Vašem inbox-u.

Lista događaja
...
INQAAHE Forum 2024

Transforming Society: Social Responsibility through Quality Assurance of Tertiary Education

10.06.2024 - 12.06.2024

...
2023 European Quality Assurance Forum (EQAF)

The 2023 European Quality Assurance Forum (EQAF) will be hosted from 23 to 25 November by University of Aveiro, Portugal.

23.11.2023 - 25.11.2023