Biljana Đukić
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
JZU Doma Zdravlja Banja Luka
 
NAUČNA OBLAST:
 
Medicinske nauke/Medicina
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 28.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: