Univerzitet modernih znanosti - CKM Mostar - Novi naziv - VIKTORIA INTERNACIONALNI UNIVERZITET od 18.08.2023. godine.

Zalik b.b.

88000, Mostar
 
Rok važenja akreditacije Univerziteta modernih znanosti - CKM Mostar - Novi naziv - VIKTORIA INTERNACIONALNI UNIVERZITET je 4 godine
 
POSTUPAK AKREDITACIJE