Darko Pavlović
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
ADS
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/ Ekonomija
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 28.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: