Univerzitet Džemal Bijedić

Univerzitetski kampus bb

88104 Mostar

Rok važenja akreditacije Univerziteta Džemal Bijedić je 4 godine

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Univerziteta Džemal Bijedić
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH