Dževad Bašić

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Norfish Blagaj d.o.o. Mostar

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Ekonomija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Mostar, 16.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: