Edin Ibrahimpašić
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
"Bihaćka pivovara" dd
 
NAUČNA OBLAST:
 
Biotehničke nauke/Prehrambena tehnologija
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 28.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA