Edin Jahić

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Technopolis, Sarajevo

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Političke nauke

OBUKE:

 

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: