Emir Nuhanović

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Sarajevska filharmonija

NAUČNA OBLAST:

Umjetničke nauke/Muzika

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: