Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, Brčko distrikt BiH

Ul. Bulevar mira 8

76100 Brčko
 
Rok važenja akreditacije "Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija еMPIRICA" je 4 godine
 
POSTUPAK AKREDITACIJE