Faruk Unkić
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
InfoTeh d.o.o. Tešajn
 
NAUČNA OBLAST:
 
Tehničke nauke/Elektrotehnika
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 27.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: