Irena Šiško

Irena Šiško
Zabrišće b.b.
80101 Livno
Bosna i Hercegovina
Email: irena.sisko@hea.gov.ba
Tel.:00387 63 365 959

Irena ( Slavko) Šiško rođena 26.05.1965. godine u Livnu gdje je završila osnovnu (1978.g) i srednju školu (1983.g). Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1988.godine, a stekla naziv magistra poljoprivrednih znanosti na istom fakultetu 2006. godine.

Od 1993. do 1996. godine – Prvo zaposlenje u Općinskom vijeću Livno kao Referent za poljoprivredu.

Od 24.03.1997. godine – zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije na poziciji Načelnika poljoprivredne stručne službe.

Od 14.06.2016. godine – imenovana za zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Tokom svog rada sudjelovala na mnogim međunarodnim projektima a odnose se na osobno usavršavanje ali i transfer znanja prema drugim ciljnim skupinama i pojedincima.

Posjeduje mnoge vještine među kojima naglašava komunikacijske vještine, samostalnost u radu, izraženu radnu etiku te sklonost rada u timu koje je stekla tijekom više od 21 godine radnog iskustva od čega preko 16 godina na poslovima rukovoditelja.