Internacionalni univerzitet, Brčko distrikt BiH

Mehmeda Malića i Ibrahima Džindića bb

76100 Brčko

 

Rok važenja akreditacije Internacionalnog univerziteta Brčko distrikta BiH je 4 godine 

 

POSTUPAK AKREDITACIJE

    1. Komisija stručnjaka
    2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
    3. Preporuka o akreditaciji
    4. Rješenje o akreditaciji
    5. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH