Marija Milić
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
Dnevi list "EuroBlic"
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/Žurnalistika
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Banja Luka, 27.05.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: