Mirza Bišćević

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet; Klinički centar Sarajevo - Klinika za ortopediju

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Medicina

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 08.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Sarajevo, 17.01.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: