Ostale stranice

Pritužbe i prijave protiv koruptivnog ponašanja u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
U cilju provođenja mjera iz Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.) i Akcionog plana za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv korupcije, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta je  donijela vlastiti  Plan djelovanja protiv korurpcije.
 
Kao jednu od aktivnosti,  Plan predviđa i uspostavljanje otvorenih komunikacionih kanala radi davanja podsticaja građanima i državnim službenicima da prijave koruptivna ponašanja u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja  i osiguranje kvaliteta.
 
Pritužbe i prijave koruptivnog ponašanja u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta mogu se slati i na e-mail adresu: korupcija@hea.gov.ba