Stručnjaci - predstavnici akademske zajednice u BiH

Napomena:

Više informacija o stručnjacima predstavnicima svih kategorija možete dobiti klikom na ime i prezime stručnjaka ili možete direktno kontaktirati službe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine putem telefona +387 51 430 510 ili slanjem upita na email info@hea.gov.ba  

Ime i prezime Izbor u zvanje Naučna oblast Visokoškolska ustanova
Adisa Vučina  Tehničke nauke/ Strojarstvo –Metodičko konstruiranje Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Adnan Ibrahimović  Tehničke nauke/ Geološko inženjerstvo Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
Adnan Velagić  Humanističke nauke/ Istorija Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/Humanističke
Aida Hodžić  Biotehničke nauke/ Veterina Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke
Alan Topčić  Tehničke nauke/ Mašinstvo-Proizvodni sistemi Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
Aleksandra Nikolić  Biotehničke nauke/ Poljoprivreda Univerzitet u Sarajevu/Biotehničke
Alma Dizdarević  Društvene nauke- Mentalna retardacija(oligofrenologija) Univerzitet u Tuzli/ Društvene - Defektologija
Almira Hadžović-Džuvo  Biomedicina i zdravstvo/ Fiziologija Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske
Amela Ibrahimagić  Društvene nauke/ Logopedija Univerzitet u Tuzli/ Društvene
Brano Markić  Društvene nauke/ Ekonomija- Informacijski sistemi i informatologija Sveučilište u Mostaru/ Društvene
Danijel Pravdić  Biomedicina i zdravstvo/ Fiziologija Sveučilište u Mostaru/ Medicinske
Dejan Bokonjić  Biomedicina i zdravstvo/ Pedijatrija Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Medicinske
Dijana  Crnjak Humanističke nauke/ Srpski jezik
Dragan Đuranović  Društvene nauke/ Ekonomsko upravljanje i razvoj, Marketing  Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene
Dražena Gašpar  Društvene nauke/ Ekonomija-  Informacijski sistemi i informatologija Sveučilište u Mostaru/ Društvene
Edin Delić  Tehničke nauke/ Geotermomehanika Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
Edina Vranić  Biomedicina i zdravstvo/ Farmaceutska tehnologija Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske
Enisa Omanović-Mikličanin  Biotehničke nauke/ Hemija Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne
Genc Trnavci Društvene nauke/ Pravo (Obligaciono) Univerzitet u Bihaću/ Društvene
Gostimir Mikač Biomedicina i zdravstvo/ Citologija Univerzitet u Banjoj Luci/ Medicinske
Husejin Keran BIotehničke nauke/ Fizikalna hemija i elektrohemija Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke
Iko Skoko Društvene nauke/ Komunikologija Sveučilište u Mostaru/ Društvene
Ilja Doršner Prirodne nauke/ Teorijska fizika-Fizika visokoh energija Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne
Ivan Lovrić Tehničke nauke/ Ceste i prometna tehnika (Građevinarstvo) Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Ivica Musić Humanističke nauke/ Filozofija Sveučilište u Mostaru/ Humanističke
Ivo Čolak Tehničke nauke/ Otpornost materijala (Građevinarstvo) Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Jaroslav Vego Tehničke nauke/ Arihtektura Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Jasmina Osmanković Društvene/ Ekonomija Univerzitet u Sarajevu/ Društvene
Kemal Šoljić Biotehničke nauke/ Ekonomika poljoprivredne proizvodnje Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/ Biotehničke
Lejla Junuzović - Žunić Društvene nauke/ Logopedija Univerzitet u Tuzli/ Društvene
Lejla Banjanović -Mehmedović Tehničke nauke/ Automatika Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
Lejla Muller Van Wieren Prirodne nauke/ Matematika Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Prirodne
Lejla Turčilo Društvene nauke/ Žurnalistika Univerzitet u Sarajevu/ Društvene
Lidija Pehar Društvene nauke/ Pedagogija i Psihologija Univerzitet u Sarajevu/ Društvene
Ljubinko Mitrović Društvene/Metodologija prava Visoka škola unutrašnjih poslova BL, Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene
Maja Prskalo Tehničke/Mehanika tla I temeljenje; Geotehničko inženjerstvo Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Marijana Sivrić Humanističke/Sintaksa engleskog jezika I Sociolingvistika Sveučilište u Mostaru/ Humanističke
Meho Bašić Biotehničke/Prehrambena tehnologija Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke
Meliha Hrustić Humanističke/Savremeni njemački jezik Univerzitet u Tuzli/ Humanističke
Mile A. Lasić Drustvene/Međunarodno privatno pravo Sveučilište u Mostaru/ Društvene
Milenko Blesić Biotehničke/Tehnologija vrenja Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke
Milica Vilušić Biotehničke/Prehrambena tehnologija Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke
Milorad Tomić Tehničke/Elektro hemijskoinženjerstvo; Fizička hemija Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke
Mirela Duranović Društvene/Logopedija Univerzitet u Tuzli/ Društvene
Mitar Perušić Tehničke/Procesno inženjerstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke
Muhamed Hadžiabdić Tehničke/Inženjerstvo Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Tehničke
Muhidin Mulalić Društvene/Istorija I civilizacija Internacionalni univerzitet u Sarajevu/ Društvene
Nenad Stojanović Društvene/Kvantitativne metode I informacioni sistemi Visoka škola „Primus“ Gradiška/ Društvene
Petar Penda Humanističke/Engleska književnost Univerzitet u Banjoj Luci/ Humanističke
Radica Ćorić Biotehničke/Pedologija Sveučilište u Mostaru/ Biotehničke
Radoslav Grujić Biotehničke/Prehrambena tehnologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Biotehničke
Refik Šahinović Biotehničke/Anatomija sa fiziologijom domaćih životinja Univerzitet u Bihaću/ Biotehničke
Ružica Zeljko - Zubac Humanističke/Morfologija njemačkog jezika Sveučilište u Mostaru/ Humanističke
Safet Kozarević Društvene/Teorija odlučivanja Univerzitet u Tuzli/ Društvene
Samra Mujačić Tehničke/Komunikacije Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
Sandira Eljšan Tehničke/Termofluidna tehnika Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
Sead Pašić Tehničke/Zavarivanje i termička obrada Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar/ Tehničke
Sedin Kobašlija Medicinske/Dječija I preventivna stomatologija Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske
Selma Čorbo Biotehničke/Tehnologija ulja I masti Univerzitet u Sarajevu/ Biotehničke 
Semra Čavaljuga Medicinske/Epidemiologija I biostatistika Univerzitet u Sarajevu/ Medicinske
Senka Marinčić Humanističke/Sintaksa njemačkog jezika Sveučilište u Mostaru/ Humanističke
Siniša Ristić Medicinske/Fiziologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Medicinske
Siniša Vidaković Umjetničke/Istorija I teorija likovnih umjetnosti I arhitekture Univerzitet u Banjoj Luci/ Umjetničke
Snježana Rezić Tehničke/Automatizacija proizvodnje Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Srđan Damjanović Tehničke/Električna mjerenja Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Tehničke
Suad Hamzabegović Društvene/Građansko procesno pravo Univerzitet u Bihaću/ Društvene
Suad Halilčević Tehničke/Električna postrojenja I aparati Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
Tonćo Marušić Tehničke/Informatika I Uvod u računarstvo Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Veljko Trivun Društvene/Poslovno pravo Univerzitet u Sarajevu/ Društvene
Vesna Babić-Hodović Društvene/Marketing Univerzitet u Sarajevu/ Društvene
Vlaho Akmadžić Tehničke/Građevinska statika, Osnove metalnih konstrukcija I Metalni mostovi Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Zehrudin Osmanović Biotehničke/Analiza I simulacija procesa Univerzitet u Tuzli/ Biotehničke
Željko Marić Društvene/Osnove ekonomije Sveučilište u Mostaru/ Društvene
Željko Rozić Tehničke/Hidrotehnički sistemi I Vodoopskrba I kanalizacija Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Zijad Džafić Društvene/Ekonomska teorija Univerzitet u Tuzli/ Društvene
Zijada Rahimić Društvene/Menadžment I organizacija Univerzitet u Sarajevu/ Društvene
Zrinka Knezović Biotehničke/Biometrika I biostatistika Sveučilište u Mostaru/ Biotehničke
Aleksanda Bogdanić Društvene nauka/ Komunikologija Univerzitet u banjoj Luci, Filozofski fakultet/ Društvene
Atif Hodžić Tehničke nauke/ Mašine i procesne tehnike obrade drveta Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet/Tehničke
Bernadin Ibrahimpašić Prirodne nauke/ Matematika Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet/ Prirodne
Daria Ler Prirodne nauke/ Genetika i bioinženjering Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka/ Prirodne
Davor Alagić Biotehničke nauke-Poljoprivredne/ Veterina Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet/ Biotehničke
Elvir Čizmić Društvene nauke/ Menadžment i organizacija Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet/ Društvene
Elvira Ćemalović-Dilberović Humanističke nauke/ Lingvistika Univerzitet“Džemal Bijedić“ Fakultet humanističkih nauka/ Humanističke
Fadil Islamović Tehničke nauke/ Opšte mašinstvo-konstrukcije Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet/ Tehničke
Goran Janjić Tehničke nauke/ Organizacija, ekonomika i menadžment u mašinstvu i Inženjerski menadžment Univerzitet u Banjoj Luci Mašinski fakultet/ Tehničke
Ismet Sejfija Društvene nauke/Civilno društvo, politikologija Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za javnu upravu/ Društvene
Jamila Jaganjac Društvene nauke/ Poslovna ekonomija i poduzetništvo Sveučilište " VITEZ", Fakultet poslovne ekonomije/Društvene
Meliha Bijedić Humanističke nauke/ Poremećaji u ponašanju Univerzitet u Tuzli,  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet/ Društvene
Mersida Manjgo Tehničke nauke/ Mašinske konstrukcije Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mašinski fakulte/Tehničke
Naser Prljača Tehničke nauke/ Automatika Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet/ Tehničke
Nermina Hadžigrahić Biomedicina i zdravstvo/ Dermatovenerologija Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet/
Nevzet Veladžić Društvene nauke/ Državno pravo Univerzitet u Bihaću, Pravni fakultet/
Nina Bijedić Prirodne nauke/ Primjenjena matematika i formalne metode Univerzitet "Džemal Bijedić" , Fakultet informacionih Tehnologija/
Rebeka Kotlo Društvene nauke/ Uvod u nauku o državi i pravu Univerzitet "Džemal Bijedić“, Pravni fakultet
Rejhana Dervišević Tehničke nauke/ Inžinjersko-geološke discipline Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Sabina Đonlagić Društvene nauke/ Menadžment i upravljanje Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet
Samir Lemeš Tehničke nauke/ Informatika i računarska tehnologija Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet
Slobodanka Ključanin Tehničke nauke/ Kartografija i fotogrametrija, Geodezija Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet
Amra  Bratovčić Prirodne nauke//Fizikalna hemija i elektro hemija Univerzitet u Tuzli
Biljana Milošević – Soso Društvene nauke/Sociologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Danijel Mijić Tehničke nauke/Računarske nauke Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Dušanka Bošković Tehničke nauke/Elektronika Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Dženana Gačo Tehničke nauke/Građevinske konstrukcije Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet
Edin Berberović Tehničke nauke/Računarsko programiranje Univerzitet u Zenici
Emina Junuz Prirodne nauke/Softverski inžinjering Univerzitet Džemal Bijedić, Fakultet informatičkih znanosti
Gordana Đurić Biotehničke(poljoprivredne) nauke/Zaštita i održivo korišćenje genetičkih resursa Univerzitet u Banjoj Luc, Poljoprivredni fakultet
Ibrahim Plančić Tehničke nauke/Tehnologije, mašine i alati za obradu deformisanjem Univerzitet u Zenici,  Mašinski fakultet
Jasmina Selimović Društvene nauke/Finansije Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
Lutvo Haznadarević Tehničke nauke/Tehnologije obrade rezanjem Visoka škola “Logos centar” Mostar
Marijana Kapović Solomun Biotehničke nauke/Silviekologija Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
Maša Alijević  Društvene nauke/Državno i međunarodno javno pravo Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet
Marko Đogo  Društvene nauke/Međunarodna ekonomija Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet
Spahija Kozlić Humanističke nauke/Filozofija prava; Retorika (predmeti) Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet
Stjepan  Skoko Humanističke nauke/Kiparstvo Sveučilište u Mostar, ALU Galerija Mostar
Vildana Dubravac Humanističke nauke/Lingvistika (odsjek anglistika) Internacionalni Burch Univerzitet  
Ajla Škrbić  Društvene/Međunarodno i Javno pravo Pravni fakultet, Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka
Aleksandar  Vranješ  Društvene/Političke nauke Univerzitet u Banjaluci, Političke nauke / Društvene 
Amel Kosovac  Tehničke/Fakultet za saobraćaj i komunikacije/Poštanski saobraćaj Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za saobračaj i komunikacije / Tehničke
Amra Kazić  Prirodne/Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju/Molekularna genetika Univerzitet u Sarajevu, Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju / Prirodne
Amra Tuzović  Društvene/Edukacijski fakultet/Organanizacija i upravljanje u sportu  i Sportske igre Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet / Društvene
Azra Bakrač  Prirodne/Biotehnički fakultet/Mikrobilogija Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet / Prirodne
Dragojla Golub  Prirodne/Prirodno-matematički fakultet/Zoologija Univerzitet u Banjaluci, Prirodno-matematički fakultet / Prirodne
Eldin Mehić  Društvene/Ekonomski fakultet/Međunarodna ekonomija i razvoj Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet / Društvene
Elvir Kazazović  Društvene/Fakultet sporta i tjelesnog odgoja/Metodika i metodologija u sportu Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja / Društvne
Ensar Mekić  Društvene/Fakultet za ekonomiju i društvene nauke/Menadžent i marketing Internacionalni Burč univerzitet, Fakultet za ekonomiju i društvene nauke / Društvene
Ermina Smajlović  Društvene/Ekonomski fakultet/Marketing Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet / Društvene
Gordan Radić  Društvene/Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije/Ekonomija i pravo Sveučilište Hercegovina, Fakultet međunarodnih odnosa i diplomatije / Društvene
Gordana Globočki Lakić  Tehničke/Mašinski fakultet/Proizvodno mašinstvo Univerzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet / Tehničke
Haris Nikšić  Biomedicina i zdravstvo/Farmaceutski fakultet/Farmakognozija i hemija droga Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet / Biomedicina i zdrvastvo
Jugoslav Jovičić  Društvene/Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment/Ekonomska teorija i politika Univerzitet u Travniku, Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment / Društvene
Marijana Ćosović  Tehničke/Elektrotehnički fakultet/Računarske nauke Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet / Tehničke
Marko Vasiljević  Tehničke/Saobraćajni fakultet/Transportno inženjerstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni fakultet 
Mirna Brkić Vučina  Humanističke/Filozofski fakultet/Kroatistika Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet / Humanističke
Mithat Asotić  Biomedicina i zdravstvo/Farmaceutsko zdravstveni fakultet/Anatomsko-hiruška grupa predmeta Univerzitet u Travniku, Farmaceutsko zdravstveni fakultet / Biomedicina i zdravstvo
Muamer Kalić  Tehničke/Fakultet tehničkih nauka/Menadžment i organizacija Internacionalni univerzitet u Goraždu, Fakultet tehničkih nauka / Tehničke
Nihada Delibegović Džanić  Humanističke/Filozofski fakultet/Savremeni engleski jezik Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke
Nikolina Obradović  Društvene/Filozofski fakultet/Socijalna politika u BiH Sveučilište u Mostaru, Filozifski fakultet / Društvene
Sanja Berberović  Humanističke/Filozofski fakultet/Savremeni engleski jezik Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke
Selma Porobić  Humanističke/ Filozofski fakultet/Pedagogija Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet / Humanističke
Vesna Mrdalj  Biotehničke/Poljoprivredni fakultet/Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj Univerzitet u Banjaluci, Poljoprivredni fakultet / Biotehničke
Tijana Dabić Humanističke/Engleski jezik i književnost Univerzitet Sinergija
Samra Sadiković Prirodne/Matematika Univerzitet u Tuzli
Mirza Ibrišimović Prirodne/Molekularna biologija Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Fuad Bajraktarević Društvene/Menadžment Univerzitet u Trvaniku/Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju
Maja Pločo Društvene/Pravo Sveučilište/Univerzitet „Vitez“
Mahir Zajmović Tehničke/Računarske nauke Sveučilište/Univerzitet „Vitez“
Bojan Vlaški Društvene/Pravo Univerzitet u Banjoj Luci
Hariz Šarić Društvene/Socijalni rad Univerzitet u Tuzli
Sadik Bahtić Društvene/Ekonomija Univerzitet u Trvaniku/Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju
Ibrahim Obhođaš Društvene/Ekonomija Sveučilište/Univerzitet „Vitez“
Fahrudin Fehrić Društvene/Ekonomija Univerzitet u Travniku
Adnan Pirić Društvene/Pravo Sveučilište/Univerzitet„Vitez“
Edina Špago Ćumurija Humanističke/Engleski jezik Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar
Verica Pavlić Biomedicina i zdravstvo/Stomatologija Univerzitet u Banjoj Luci
Mirza Čaušević Društvene/Pravne nauke Sveučilište/Univerzitet „Vitez“
Amina Hadžibegović-Bicciato Humanističke/Engleski jezik Fakultet za upravu
Erdin Hasanbegović Društvene/Finansije Sveučilište/Univerzitet „Vitez“
Duška Delić Biotehničke/Zaštita zdravlja biljaka Univerzitet u Banjoj Luci
Jelena  Ilić Plauc Humanističke/Engleski jezik Univerzitet u Tuzli
Sanel Jakupović Društvene/Ekonomske nauke Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka
Miroslav Malinović Tehničke/Arhitektura Univerzitet u Banjoj Luci
Lejla Kuralić-Ćišić Društvene/Socijalna pedagogija Univerzitet u Tuzli/Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Zanin Vejzović Tehničke/Računarski i komunikacioni sistemi Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
Edina Solak Humanističke/Lingvistika Univerzitet u Zenici/Filozofski fakultet
Semina Škandro Društvene/Računovodstvo i revizija Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez
Martina Primorac Društvene/Međunarodno pravo Sveučilište Hercegovina
Amra Odobašić Tehničke/Ekološko inženjerstvo Univerzitet u Tuzli
Damir Hodžić Tehničke/Mehanika Univerzitet u Bihaću/Tehnički fakultet
Mariana Lukić-Tanović Društvene/Geografija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Senada Kurtanović Društvene/Računovodstvo Univerzitet u Bihaću/Ekonomski fakultet
Edin Užičanin Društvene/Sport Univerzitet u Tuzli
Melvedin Jašarević Društvene/Poslovno pravo Internacionalni univerzitet u Goraždu
Izabela Dankić Humanističke/Engleski jezik Sveučilište u Mostaru
Edis Bajić Društvene/Međunarodno pravo -
Budimirka Marinović Tehničke/Energetika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Dajana Vukojević Društvene/Geografija Univerzitet u Istočnom SarajevuUniverzitet Džemal Bijedić/Studij Turizam
Sabahudin Smajić Prirodne/Fizička geografija Univerzitet u Tuzli
Mirjana Landika Društvene/Ekonomske nauke Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
Adela Čokić Docent Društvene/Socijalna pedagogija Univerzitet u Tuzli
Adis Muminović Vanredni profesor Tehničke/Mašinske konstrukcije Univerzitet u Sarajevu
Admira Beha Vanredni profesor Društvene/Defektologija Univerzitet u Tuzli
Aida Kulo Ćesić Redovni profesor Biomedicina Univerzitet u Sarajevu 
Albina Fazlović Vanredni profesor Društvene/Pravo Evrospki univerzite Brčko
Aldina Kesić Redovni profesor Prirodne/Hemija Univerzitet u Tuzli
Aleksandra Petrašević Redovni profesor Prirodne/Geografija Univerzitet u Banjoj Luci
Aleksandra Reljić Jović Viši asistent Biomedicina/Dentalna medicina Evropski univerzitet Brčko 
Aleksandra Šindić Radić Redovni profesor Društvene/Predškolsko vaspitanje Univerzitet u Banjoj Luci 
Aleksija Đurić Docent Tehničke/Mašinske konstrukcije Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Alem Čolaković Vanredni profesor Tehničke/Komunikacione tehnologije Univerzitet u Sarajevu 
Alen Mujčinović Docent Biotehničke/Poljoprivreda Univerzitet u Sarajevu
Alica Arnaut Vanredni profesor Humanističke/BHS jezici, Fonetika i fonologija Univerzitet u Zenici
Alisa Imamović Docent Društvene/Pravo Internacionalni univerzitet Travnik 
Alma Džanić Docent Društvene/Projektni menadžment Univerzitet u Bihaću 
Alma Huremović Vanredni profesor Društvene/Defektologija Univerzitet u Tuzli
Alma Jahić Jašić Vanredni profesor Humanističke/Engleski Univerzitet u Tuzli
Almir Osmanović Vanredni profesor Tehničke/Mehatronika, Mašinska automatika Univerzitet u Tuzli
Amela Ćurković Vanredni profesor Humanističke/Njemački jezik Univerzitet u Zenici
Amer Ćaro Vanredni profesor Društvene/Pedagogija Univerzitet u Zenici
Amira Kudumović Docent Humanističke/Scenska umjetnost, Produkcija Univerzitet u Sarajevu
Anita Ivanković Redovni profesor Biotehničke/Agrohemija Sveučilište u Mostaru
Anka Bulatović Vanredni profesor Društvene/Ekonomija Evropski univerzitet Brčko 
Avdul Adrović Redovni profesor Prirodne/Biologija Univerzitet u Tuzli
Azra Skender Redovni profesor Biotehničke/Genetika biljaka Univerzitet u Bihaću
Biljana Mijović Redovni profesor Biomedicina Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Biljana Rađenović Kozić Redovni profesor Društvene/Marketing Univerzitet za poslovne studije Banj Luka UPS
Biljana Tubić Vanredni profesor Biomedicina/Farmaceutska hemija Univerzitet u Banjoj Luci
Bojan Bjelica Docent Društvene/Fizičko vaspitanje Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Bojan Ćorluka Vanredni profesor Društvene/Sociologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Bojana Lasica Vanredni profesor Društvene/Bibliotekarstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Bojana Vukojević Viši asistent Društvene/Sociologija Univerzitet u Banjoj Luci
Boris Krešić Vanredni profesor Društvene/Pravo Univerzitet u Tuzli
Branislav Drašković Redovni profesor Prirodne/Fizička geografija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Branislava Narančić Joveljić Docent Društvene/Turizam, Industrijska ekologija Evropski univerzitet Brčko
Branka Kovačević Redovni profesor Društvene/Didaktika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Branka Topić-Pavković Vanredni profesor Društveni/Fiskalna ekonomija Univerzitet u Banjoj Luci
Damir Zenunović Redovni profesor Tehničke/Građevinske konstrukcije Univerzitet u Tuzli
Danijel Šogorović Docent Tehničke/Proizvodno mašinstvo Sveučilište u Mostaru
Danijela Milinković Vanredni profesor Humanističke/Filozofija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Darijana Antonić Docent Biomedicina/Politika zdravlja i usluga Panevropski univerzitet Apeiron
Darko Golić Redovni profesor Društvene/Pravo Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac
David Mastikosa Viši asistent Humanističke/Umjetničko teorijske discipline Univerzitet u Banjoj Luci
Dejan Kojić Vanredni profesor Tehničke/ Grafičko inženjerstvo Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment PIM
Denis Čeke Vanredni profesor Tehničke/Softversko inženjerstvo Univerzitet u Zenici
Dragan Gligorić Vanredni profesor Društvene/Ekonomija Univerzitet u Banjoj Luci
Dragan Milovanović Vanredni profesor Društvene/Poslovna ekonomija Univerzitet u Banjoj Luci
Dragan Opančić Redovni profesor Humanističke/Muzika Univerzitet u Sarajevu
Draško Marinković Redovni profesor Prirodne/Geografija Univerzitet u Banjoj Luci
Dušan Jokanović Redovni profesor Prirodne/Algebra i geometrija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Dušica Pešević Vanredni profesor Prirodne/Zaštita životne sredine Univerzitet u Banjoj Luci
Dženita Ljuca Redovni profesor Biomedicina/Ginekologija Univerzitet u Tuzli
Edin Glogić Docent Društveve/Računovodstvo i revizija Univerzitet FINRA
Edin Hrštić Docent Biomedicina/Stomatologija Evropski univerzitet Brčko
Edina Rizvić-Eminović Vanredni profesor Humanističke/Anglistika Univerzitet u Zenici
Edis Softić Redovni profesor Tehničke/Saobraćaj Univerzitet u Bihaću
Ehlimana Spahić Vanredni profesor Društvene/Političke nauke Univerzitet u Sarajevu
Ekrem Čolakhodžić Redovni profesor Društvene/Kineziologija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Elma Omeragić Vanredni profesor Biomedicina/Toksikološka hemija Univerzitet u Sarajevu
Elma Veljović Vanredni profesor Biomedicina/Farmacija Univerzitet u Sarajevu
Elmedin Mešić Redovni profesor Tehničke/Mašinstvo Univerzitet u Sarajevu
Elvis Ahmetović Redovni profesor Tehničke/Hemijsko inženjerstvo Univerzitet u Tuzli
Elvis Baraković Docent Prirodne/Matematika Univerzitet u Tuzli
Emir Nezirić  Vanredni profesor Tehničke/Mehanika, Energetika Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Enita Čustović Docent Društvene/Komunikologija, Mediji Univerzitet u Sarajevu 
Ermin Bajramović Docent Tehničke/Mašinstvo, Konstrukcije Univerzitet u Bihaću
Erna Lučić Vanredni profesor Društvene/Socijalni rad Univerzitet u Tuzli
Faruk Lončarević Redovni profesor Humanističke/Film Univerzitet u Sarajevu 
Gojko Krunić Vanredni profesor Tehničke/Hidrotermika i hidroenergetika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Goran Jauševac Docent Tehničke/Informatika, Inženjerska grafika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Goran Šimić Vanredni profesor Društvene/Krivično i međunarodno pravo Sveučilište/Univerzitet VITEZ
Gordana Grujić Vanredni profesor Humanističke/Umjetničko teorijske discipline, Muzički oblici Univerzitet u Banjoj Luci
Gordana Jotanović Vanredni profesor Tehničke/Saobraćaj Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Hajrudin Hodžić Vanredni profesor Humanističke/Arapski jezik Univerzitet u Bihaću
Hatidža Jahić Docent Društvene/Ekonomija Univerzitet u Sarajevu
Igor Mišić Viši asistent Društvene/Ekonomija Univerzitet u Banjoj Luci 
Igor Todorović Vanredni profesor Društvene/Menadžment Univerzitet u Banjoj Luci
Irfan Kasumović Docent Humanističke/Gluma Univerzitet u Tuzli
Irzada Taljić Vanredni profesor Biotehničke/Preh. Tehn. Univerzitet u Sarajevu
Ismet Kalić Vanredni profesor Društvene/Računovodstvo i finansije Univerzitet u Travniku
Ivana Ramljak Docent Tehničke/Osnovi elektronike Visoka škola "Logos centar" Mostar
Ivana Sivrić Vanredni profesor Drštvene/Novinarstvo, Mediji Sveučilište u Mostaru 
Jasmin Šutković Docent Prirodne/Genetika i bioinženjering Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Jasmina Bešlagić Vanredni profesor Društvene/Pravo Univerzitet u Bihaću 
Jasmina Hurić  Docent Društvene/Ekonomske nauke Univerzitet FINRA
Jefto Džino Docent Prirodne/Informacione tehnologije Panevropski univerzitet Apeiron
Jelena Golijanin Vanredni profesor Prirodne/Fizička geografija, Geomorfologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Jelena Jurčić Docent Humanističke/Fillologija, Latinski Sveučilište u Mostaru
Jelena Krunić Vanredni profesor Biomedicina/Stomatologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Joko Dragojlović Vanredni profesor Društvene/Pravo Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac
Katja Krolo-Šarac Vanredni profesor Humanističke/Muzika Sveučilište u Mostaru
Kristina Pantelić Babić Vanredni profesor Biomedicina/Fizičko vaspitanje Univerzitet u Banjoj Luci
Lejla Gurbeta Pokvić Vanredni profesor Biotehničke/Bioinženjering, Opšta fizika Internacionalni Burch Univerzitet
Lejla Panjeta Redovni profesor Humanističke/Vizuelene komunikacije Sarajevo School of Science and Technolgy
Lidija Vučičević Docent Društvene/Finansije i računovodstvo Evropski univerzitet Brčko
Ljubica Janjetović Docent Humanističke/Umjetnost, Vizuelna komunikacija Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment PIM
Ljubiša Mićić Docent Društvene/Ekonomija Univerzitet u Banjoj Luci 
Luciana Boban Vanredni profesor Humanističke/Filologija, Latinski Sveučilište u Mostaru
Magdalena Ramljak Docent Humanističke/Metodika nastave njemačkog jezika Sveučilište u Mostaru
Maja Nižić Docent Društvene/Pravo Sveučilište u Mostaru
Malik Čabaravdić Redovni profesor Tehničke/Automatizacija, Robotika Univerzitet u Zenici
Marica Travar Vanredni profesor Društvene/Pedagoške discipline Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Marija Banožić Docent Biotehničke/Preh. Tehn. Sveučilište u Mostaru
Marija Mitrović Docent Tehničke/Procesno inženjerstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Marko Bošković Docent Tehničke/Automatika i robotika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Marko Gutalj Vanredni profesor Biotehničke/Šumarstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mateja Galić Docent Humanističke/Likovna umjetnost Sveučilište u Mostaru
Melinda Botalić Vanredni profesor Humanističke/Turska književnost Univerzitet u Tuzli
Merima Aljić Vanredni profesor Društvene/Menadžemtn u turizmu Sveučilište/Univerzitet "Vitez" Vitez
Mersiha Suljkanović Vanredni profesor Prirodne/Hemija Univerzitet u Tuzli
Mihajlo Travar Redovni profesor Tehničke/Informacione, Bionformatika Univerzitet za poslovne studije Banjа Luka UPS
Milica Balaban Vanredni profesor Prirodne/Organska hemija Univerzitet u Banjoj Luci
Milica Dragaš Viši asistent Prirodne/Atomska i molekularna fizika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Minka Ćehić Vanredni profesor Tehničke/Materijali, konstrukcije i lijepljenje drveta Univerzitet u Bihaću
Mirko Sajić Docent Tehničke/Elektrotehnika Univerzitet za poslovne studije Banja Luka UPS
Miroslav Baljak Vanredni profesor Društvene/Pravo Evropski univerzitet Brčko 
Miroslav Milutinović Vanredni profesor Tehničke/Mašinske konstrukcije Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mirza Džananović Vanredni profesor Humanističke/Istorija i kultura Univerzitet u Zenici
Mirza Hebib Docent Društvene/Pravo Univerzitet u Sarajevu
Mirza Ljubović Docent Društvene/Pravo Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Mirzo Selimić Docent Društvene/Upravno pravo Visoka škola "CEPS- Centar za poslovne studije" Kiseljak
Mladen Papaz Docent Humanističke/Lingvistika, Leksikologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mladen Stančić Vanredni profesor Tehničke/Grafičke tehnologije Univerzitet u Banjoj Luci
Muhamed Adilović Docent Prirodne/Genetika  Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Muris Bajramović Redovni profesor Humanističke/Književnost Univerzitet u Zenici
Mustafa Alendar Docent Društvene/Žurnalistika Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Nadira Ibrišimović Mehmedinović Redovni profesor Prirodne/Hemija Univerzitet u Tuzli
Nataša Bubić Pajić Docent Biomedicina/Farmaceutska tehnologija Univerzitet u Banjoj Luci
Nataša Kostić Vanredni profesor Društvene/Psihologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Nataša Popović Docent Tehničke/Automatika i robotika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Nataša Tandir Vanredni profesor Društvene/Menadžment Internacionalni Burch Univerzitet
Nedeljka Elez Docent Društvene/Ekonomske nauke Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Nedim Čirić Docent Društvene/Pedagogija Univerzitet u Bihaću
Nedžad Korajlić Redovni profesor Društvene/Kriminalistika Univerzitet u Sarajevu 
Nehra Mosorović Docent Biomedicina Univerzitet u Tuzli 
Nevenko Vranješ Vanredni profesor Društvene/Politički sistemi, Javna uprava Univerzitet u Banjoj Luci 
Nijaz Skender Redovni profesor Društvene/Tjelesni odgoj Univerzitet u Bihaću 
Nikola Stojanović Redovni profesor Biomedicina/Stomatologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Nikolina Pandža - Humanističke/Njemački jezik Sveučilišta u Mostaru 
Predrag Raosavljević Vanredni profesor Društvene/Pravo Panevropski univerzitet Apeiron
Radmila Čičković Vanredni profesor Društvene/Monetarna ekonomija Univerzitet za poslovne studije Banja Luka UPS
Radomir Pržulj Docent Društvene/Fizičko vaspitanje Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Radoslav Tadić Vanredni profesor Humanističke/Slikarstvo, Crtanje Univerzitet u Banjoj Luci
Radoslav Vučurević Vanredni profesor Tehničke/Mašinstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Ranka Sudžum Docent Tehničke/Mašinstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Ratko Knežević Docent Humanističke/Engleski Univerzitet u Bihaću
Rifat Omerović Docent Prirodne/Opšta i teorijska fizika Univerzitet u Tuzli
Samir Vojić Redovni profesor Tehničke/Proizvodno mašinstvo Univerzitet u Bihaću
Sanja Kapetanović Viši asistent Prirodne/Matematikai fizika Univerzitet " Džemal Bijedić" u Mostaru
Sanja Stijačić Redovni profesor Humanističke/Muzika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Saša Prodanović Vanredni profesor Tehničke/Mašinstvo Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Saša Zeljković Redovni profesor Prirodne/Hemija Univerzitet u Bnjoj Luci
Semira Galijašević Redovni profesor Prirodne/Hemija Sarajevo School of Science and Technolgy
Senad Odžak Docent Prirodne/Fizika  Univerzitet u Sarajevu
Senka Barudanović Redovni profesor Prirodne/Ekologija Univerzitet u Sarajevu 
Silvana Marić Tokić Vanredni profesor Društvene/Mediji i terorizam Sveučilište u Mostaru
Siniša Vučenović Redovni profesor Prirodne/Fizika  Univerzitet u Banjoj Luci
Slobodan Lubura Redovni profesor Tehničke/Automatika i robotika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Slobodan Stanić Vanredni profesor Biomedicina/Hirurške grupe predmeta Univerzitet u Travniku
Snježana Đukić-Čamur Vanredni profesor Humanističke/Muzika, Stvaralaštvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Snježana Stanar Vanredni profesor Društvene/Psihologija Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Srđan Mašić Vanredni profesor Biomedicina/Medicinska informatika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Stefan Stjepanović Docent Biotehničke/Šumarstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Suad Kunosić Vanredni profesor Prirodne/Fizika Univerzitet u Tuzli
Svetlana Borojević Vanredni profesor Društvene/Psihologija Univerzitet u Banjoj Luci
Svetlana Dušanić-Gačić Vanredni profesor Društvene/Ekonomija Nezavisni univerzitet Banja Luka 
Tamara Kovačević Preradović Redovni profesor Bimedicina/Interna Univerzitet u Banjoj Luci
Tamara Pribišev Beleslin Redovni profesor Društvene/Vaspitno-obrazovni rad Univerzitet u Banjoj Luci
Tanja Pavlović Vanredni profesor Humanističke/Engleski Univerzitet u Tuzli
Tarik Uzunović Vanredni profesor Tehničke/Elektronika Univerzitet u Sarajevu
Tatjana Marić Vanredni profesor Društvene/Pedagogija Univerzitet u Banjoj Luci
Tatjana Mićević-Đurić Vanredni profesor Humanističke/Istorija umjetnosti Sveučilište u Mostaru
Tatjana Žarković Viši asistent Društvene/Sociologija Univerzitet u Sarajevu
Valentina Dutina - Humanističke/Muzika Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Valentina Golubović-Bugarski Redovni profesor Tehničke/Primjenjena mehanika Univerzitet u Banjoj Luci
Vedad Smailagić Redovni profesor Humanističke/Germanistika Univerzitet u Sarajevu
Vesna Miletić Docent Prirodne/Fizika kondenzovane materije Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Vladana Šekara Viši asistent Društvene/Međunarodni odnosi Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Vladimir Turjačanin Redovni profesor Društvene/Psihologija Univerzitet u Banjoj Luci
Vladimir Vladičić Vanredni profesor Prirodne/Matematika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Vuk Vučetić Docent Društvene/Komunikologija, Mediji Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Zahida Ademović Redovni profesor Prirodne/Organska hemija Univerzitet u Tuzli
Žana Gavrilović Vanredni profesor Humanističke/Engleski Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Zdravko Milovanović Redovni profesor Tehničke/Termotehnički sistemi Univerzitet u Banjoj Luci
Željka Babić Redovni profesor Humanističke/Engleski Univerzitet u Banjoj Luci
Željko Petrović Docent Društvene/Pravo Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Živana Kljajić Docent Društvene/Menadžment Panevropski univerzitet Apeiron
Zoran Borović Docent Društvene/Ekonomija Univerzitet u Banjoj Luci
Zoran Mitrović Redovni profesor Prirodne/Matematika Univerzitet u Banjoj Luci
Zorana Mandić Viši asistent Tehničke/Elektronika Univerzitet u Istočnom Sarajevu