Snežana Mrđa - Badža

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka

NAUČNA OBLAST:

Тehničke nauke/Arhitektura

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Banja Luka, 15.12.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA:

  •  Član komisije za akreditaciju Univerziteta u Banjoj Luci